020560056 ring fackets hjälptelefon

LO Svenljunga

Om oss


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

0761-804431
svenljunga@lofacken.com

Ordförande: 
Helen Johnsson
frujohnsson@hotmail.com 
0705-089069

Kommunens hemsida: www.svenljunga.se