020560056 ring fackets hjälptelefon

Expedition

Publicerad
Uppdaterad

Expeditionens öppettider:
Måndag-torsdag 8.30-16.30 (maj t.o.m. augusti 8.30-15.30)
Fredag 8.30-14.00 (maj t.o.m. augusti 8.30-12.30)

Adress:
LO-distriktet i Västsverige
Järntorget
Folkets Hus, våning 7
Olof Palmes plats 1
413 04 GÖTEBORG

Fakturaadress:
LO-distriktet i Västsverige
Fack 55801799
R 855
106 37 Stockholm

Växel:
031-774 30 50

E-post:
lo-vastsverige@lo.se