020560056 ring fackets hjälptelefon

LO Borås

Om oss


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Norrby Tvärgata 3
504 37 BORÅS
033-10 67 44
boras@lofacken.com

Ordförande:
Pernilla Kopp
0738-00 30 46 
pernilla.kopp@kommunal.se

Kommunernas hemsida: www.boras.se