020560056 ring fackets hjälptelefon

LO Borås

Om oss


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Norrby Tvärgata 3
504 37 BORÅS
076-180 4404
boras@lofacken.com

Ordförande:
Pernilla Kopp
010-442 8585
pernilla.kopp@kommunal.se

Kommunernas hemsida: www.boras.se