020560056 ring fackets hjälptelefon

Fackliga studiekommittén


Publicerad Uppdaterad

Fackliga studiekommittén

Den fackliga studiekommittén planerar våra fackliga studier. Studiekommittén består av representanter från respektive förbund samt en från Viskadalens Folkhögsskola och en från ABF Västsverige. Fackliga studiekommittén som har till syfte att hantera följande frågor:

  • De centrala och regionala utbildningarna; dels vilka utbildningar vi vill ha i Västsverige och var de ska genomföras, dels hur vi kan hjälpas åt med rekryteringen.
  • Den gemensamma årliga studiekonferensen, vidareutbildning och certifiering av handledare. Årets studiekonferens äger rum på Viskadalen den 20-22 september. 

Ledamöterna 

Lena Dahlqvist Kommunal Väst
Jens Lindström Handels avd. 24 Göteborg
   
Anders Korphed HRF avd. 01 Väst
Lena O Jenemark Livs Region Väst
Anders Andersson Målarna avd. 3 Väst
Daniel Svensson GS avd. 7
Bengt-Göran Henningsson SEKO Väst
Jack Rolka Byggnads Väst (ordinarie)
Johan Hallin Byggnads Väst (suppleant)
Leif Edvardsson ABF Västsverige
Magnus Kindmark Elektrikerna Väst
Malin Rosén IF Metall Göteborg
Marie Louise Olsson Fastighets region Väst
Ulf Stigsson Transport avd. 17
Ann-Charlotte Hernborg  Viskadalens Folkhögsskola 
Anna Palmér, sammankallande       LO-distriktet i Västsverige