020560056 ring fackets hjälptelefon

Fackliga studiekommittén


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Fackliga studiekommittén

Den fackliga studiekommittén planerar våra fackliga studier. Studiekommittén består av representanter från respektive förbund samt en från Viskadalens Folkhögsskola och en från ABF Västsverige. Fackliga studiekommittén som har till syfte att hantera följande frågor:

  • De centrala och regionala utbildningarna; dels vilka utbildningar vi vill ha i Västsverige och var de ska genomföras, dels hur vi kan hjälpas åt med rekryteringen.
  • Den gemensamma årliga studiekonferensen, vidareutbildning och certifiering av handledare. Studiekonferensen 2018 äger rum på Viskadalen den 26-28 september. 

Ledamöterna 

Lena Dahlqvist Kommunal Väst
Henry Andersson Handels avd. 24 Gbg
Sheraqim Madani HRF avd. 01 Väst
Lena O Jenemark Livs Region Väst
Mikael Perisic Målarna avd. 3 Väst
Vanja Elsilä GS avd 7
Bengt-Göran Henningsson SEKO Väst
Jack Rolka Byggnads väst
Johan Hallin Byggnads Väst
Leif Edvardsson ABF Västsverige
Joachim Hurtig ABF Västsverige
Mikael Sjöström Elektrikerna Väst
Malin Rosén IF Metall Göteborg
Jan Nilsson IF Metall Göteborg
Jessica Norberg IF Metall Göteborg
Marie Louise Olsson Fastighets region Väst
Ulf Stigsson Transport avd. 17
Ann-Charlotte Hernborg Viskadalens Folkhögsskola 
Anna Palmér, sammankallande       LO-distriktet i Västsverige