020560056 ring fackets hjälptelefon

Följ oss på Facebook

Håll dig uppdaterad om ungdomars villkor i arbetslivet, följ oss på vår Facebooksida.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Vi finns på Facebook

På vår Facebooksida hittar du information som är specifikt för dig som är ung och ny på jobbet. Det är även ett forum för att diskutera, utbyta idéer och erfarenheter och skapa kontakter med andra unga i Västsverige. 

Besök oss på Facebook.