020560056 ring fackets hjälptelefon

Socialdemokraterna i Västsverige

Politiska beslut påverkar dagligen vår livssituation. För att få till ett bättre arbetsliv och förbättra vardagen för LOs medlemmar engagerar vi oss därför också politiskt. Det handlar om vår trygghet på jobbet och över hela livet, men också om skola, barnomsorg, a-kassa och arbetsmarknadspolitik.

Publicerad
Uppdaterad

Socialdemokraterna i Västsverige

LO samverkar politiskt med Socialdemokraterna eftersom vi delar samma grundvärderingar om frihet och jämlikhet. Samverkan har historiskt sett varit mycket framgångsrik och spelar en avgörande roll för den fortsatta utvecklingen av ett bättre arbetsliv. Kollektivavtal med stor täckning i kombination med en stark arbetsrätt och en aktiv politik för fler jobb har skapat trygghet och ekonomisk tillväxt i Sverige. Det är LO-förbundens medlemmar som genom sina valda ombud på LO-kongressen beslutar om vi ska fortsätta att samverka med Socialdemokraterna.

LO-distriktet i Västsverige samverkar regionalt med Socialdemokraterna i Västsverige. I Västra Götaland sker samverkan dels med Socialdemokraterna i regionen, dels med de fem partidistrikten: Göteborg, Bohuslän, Norra Älvsborg, Södra Älvsborg och Skaraborg.

Följande Socialdemokraternas partidistrikt finns i vårt verksamhetsområde.  

Bohusläns partidistrikt
Folkets Hus
Göteborgsvägen 11, BV
451 42 Uddevalla
0522-393 40, Fax: 0522-66 94 83
E-post: expedition@socialdemokraterna.se
Hemsida: www.socialdemokraterna.se/bohuslan 

Göteborgs partidistrikt 
Järntorget 8
413 04 Göteborg
031-339 63 00    
E-post: info.goteborg@socialdemokraterna.se
Hemsida: www.socialdemokraterna.se/goteborg

Hallands partidistrikt
Älesvägen 2-4
302 58 Halmstad
035-10 41 35, Fax: 035-14 99 08
E-post: info.halland@socialdemokraterna.se 
Hemsida: www.socialdemokraterna.se/halland  

Norra Älvsborgs partidistrikt
Sågaregatan 6
461 32 Trollhättan
0520-183 40
E-post: info@norraalvsborg.se
Hemsida: www.socialdemokraterna.se/norraalvsborg

Skaraborgs partidistrikt
Rådmansgatan 26
541 45 Skövde
0500-48 46 45, Fax: 0500-48 56 55
E-post: info@skaraborg.sap.se
Hemsida: www.socialdemokraterna.se/skaraborg