020560056 ring fackets hjälptelefon

LO i kommunerna

LO-facken är medlemsorganisationernas plattform för samverkan kring lokala fackliga och politiska frågor.

Publicerad
Uppdaterad
LO i kommunerna
Foto: Lars Forsstedt

LO lokalt 

LO-facken har till uppgift att leda och samordna medlemsorganisationernas strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet.

LO-facken i kommunerna utgör vår lokala styrka. Det mest prioriterade området för LO-facken i kommunerna är den facklig-politiska verksamheten, att påverka det politiska beslutsfattandet lokalt.

Andra viktiga ämnen är att anordna fackliga studier samt skolinformation.