020560056 ring fackets hjälptelefon

Riksbyggen

Riksbyggen har lokala fackliga organisationer och andra folkrörelseorganisationer som medlemmar i sin organisation. Dess främsta uppgift är att bedriva opinion kring frågor som har med bostadsbyggande att göra.

Publicerad
Uppdaterad

7

Riksbyggen

Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar attraktiva boendemiljöer i nyproduktion. De är samtidigt en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar och kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens verksamhet finns över hela landet. Läs mer på hemsidan.