020560056 ring fackets hjälptelefon

LO Hylte


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Storgatan 2
314 34 HYLTEBRUK
0761-80 44 15
hylte@lofacken.com

Ordförande: Tommy Andersson
mobil: 076-8149 776
kambo47@hotmail.cokm

Kommunens hemsida: www.hylte.se