020560056 ring fackets hjälptelefon

LO Bengtsfors


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Torsgatan 11
666 30 BENGTSFORS 

0531-100 03
bengtsfors@lofacken.com

Ordförande
Susanne Öhrn, 070-7311460

Kommunernas hemsida: www.dalsland.se