020560056 ring fackets hjälptelefon

LO-distriktet i Västsverige

Gott betyg till Göteborgs Stads arbete med matchningsproblematiken

Bristen på kompetent arbetskraft inom LO-yrkena är akut. Samtidigt finns det människor som är arbetslösa – framför allt långtidsarbetslösa som inte har blivit färre trots den goda konjunkturen, det finns ett alltså ett problem med matchningen på arbetsmarknaden.

Arbetslös + jobb = sant?

Medverkande seminarium bristyrken

11 januari arrangerade LO-distriktet i Västsverige ett frukostseminarium om bristyrken och kompetensförsörjning. I Sverige idag finns fler jobb att söka än någonsin. Samtidigt finns grupper som har svårt att få jobb. Hur vi löser den ekvationen diskuterades på seminariet.

Vi på LO-distriktet i Västsverige önskar god jul och gott nytt år!

Vi önskar er alla en god jul och gott nytt år. För öppettider under helgerna klicka vidare till artikeln.

 

 

 

 

Kollektivavtal för alla och lex Laval kan rivas upp

Regeringen har lagt ett nytt lagförslag som stärker den svenska modellen och fackföreningsrörelsen. Lagförslaget innebär att svenska fackförbund alltid ska kunna kräva kollektivavtal – även av EU-företag som har verksamhet i Sverige. 

Många besökte Euroskills

- Det har varit helt fantastiska dagar, sammanfattar Anna Palmér, ansvarig för Euroskills 2016, vi har haft ungefär 15 000 besökare i LOs monter varje dag och våra yrkesambassadörer har fått svara på mängder av frågor kring facket och de olika yrkena.

Fler nyheter
LO Fakta - Arbetslivet i siffror

LO-Fakta

LO Play

Likvärdighetsagenda för skolan

LO, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund lanserar Likvärdighetsagendan, ett åtgärdsprogram för hur alla elever ska ges samma chans att lyckas i skolan. 

Nyhetsbrev från LO Västsverige
Prenumerera på vårt nyhetsbrev