020560056 ring fackets hjälptelefon

LO-distriktet i Västsverige

Nu drar vi igång Facket på sommarjobben!

Runt 10 000 unga runt om i Västsverige brukar LO träffa varje sommar. Och nu drar årets turné igång

Konflikten i hamnen hotar den svenska modellen

Svenska modellen är central för Sveriges industri och i förlängningen svensk välfärd. Den snåriga och långdragna konflikten i Göteborgs hamn utgör ett hot mot såväl svensk exportindustri som den svenska modellen.

Hallå där, Bengt Forsling!

Välkommen Bengt Forsling som är nyutsedd chef på LO-distriktet i Västsverige!

Hallå Robert Andersson!

Hallå där, Robert Andersson ombudsman på LO-distriktet i Västsverige! Du har varit på panelsamtal om näringslivet i Göteborgsregionen. Hur var det?

Matchningsproblemet hotar utvecklingen i Västsverige

Utvecklingen på arbetsmarknaden i Västsverige är fortsatt positiv. Men i delar av regionen och framförallt i områden som ligger långt från Göteborgsområdet har minskningen av arbetslösheten upphört.

Fler nyheter
LO Fakta - Arbetslivet i siffror

LO-Fakta

LO Play

Kvalitetsjakt eller kvalitetsslakt?

Frukostseminarium om kvalitetskrav i välfärden, vad det betyder och vilka förändringar som behövs för att garantera en jämlik välfärd.

Nyhetsbrev från LO Västsverige
Prenumerera på vårt nyhetsbrev