020560056 ring fackets hjälptelefon

LO-distriktet i Västsverige

Familjedag på Borås Djurpark!

LO Västsverige välkomnar LO-förbundens medlemmar till en familjedag på Borås djurpark den 7 september!

Använd den fackliga kraften!

Vi är fjorton förbund inom LO som tillsammans vill bidra till en starkare folkrörelse och en bättre socialdemokrati. Redan idag sker det många tvärfackliga samarbeten mellan våra förbund. Men vi är övertygade, att om vi knyter ihop vår fackliga väv än tätare, så kommer styrkan i den både hålla för motgångar och leda till framgångar.

Försäkringsinformation på Thailändska

16 maj var det premiär för försäkringsinformation på Thailändska för LO-distriktet i Västsverige

Johan Danielsson: Facket måste bekämpa de högerextrema krafterna

I Ungern kan arbetsgivarna lägga ut en arbetsdag extra i veckan i övertid. Sätter vi inte stopp nu så kan det sprida sig till Sverige, säger Johan Danielsson som är (S)-kandidat i Europaparlamentsvalet.

Goran Milic om samarbetet med LO Västsverige

LO-distriktet samarbetar sedan cirka 10 år tillbaka med vår systerorganisation i Serbiska regionen Vojvodina. Här berättar deras ordförande Goran Milic i en video lite om vad det har betytt för dem.

Fler nyheter
LO Fakta - Arbetslivet i siffror

LO-Fakta

LO Play

Ilera-seminarium om framtidens subventionerade anställningar

Subventionerade anställningar är en viktig del av den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Genom att arbetsgivaren subventioneras för hela eller delar av lönekostnaden kan jobbchanserna för personer som annars har svårt att få jobb förbättras. Men anställningsstöden kan ha negativa effekter på arbetsmarknaden, till exempel i form av risk för undanträngning och dödviktseffekter.

Nyhetsbrev från LO Västsverige
Prenumerera på vårt nyhetsbrev