020560056 ring fackets hjälptelefon

LO-distriktet i Västsverige

Nästa steg för "Ordning och reda i Västlänken"

LO-distriktet i Västsverige har erhållit statsbidrag för att intensifiera arbetet med projektet "Ordning och reda i Västlänken". Bidraget gäller i första hand 2018 och innebär att LO-distriktet i Västsverige rekryterar Rikard Andersson som projektledare.

Har vi råd att bo här?

Bostadspolitisk rapport: Boendesituationen är i dag problematisk för många grupper. Att flytta för till exempel arbete, relationer eller på grund av nya familjeomständigheter är svårt för många hushåll. Problemen på bostadsmarknaden befäster ojämlika strukturer och minskar människors frihet att leva sina liv som de skulle önska.

Den digitala revolutionen - hot eller möjligheter

Seminarieserien Nya Tider Nya Jobb bjuder in till en kväll om digitaliseringen: Genom historien har mänskligheten upplevt flera revolutioner som alla har gemensamt att de på ett eller annat sätt fundamentalt förändrat våra samhällen. Just nu pågår en ny revolution som kommer att innebära en omfattande samhällsförändring: den digitala revolutionen.

Parterna bildar råd för samverkan i EU-frågor

LO, PTK och Svenskt Näringsliv har tillsammans bildat Arbetsmarknadens EU-råd för att tillvarata parternas gemensamma intressen i arbetsmarknadsfrågor på EU-nivå.

Tack för en fantastisk valrörelse!

Både LO och Socialdemokraterna krossade sina samtalsmål! Ett stort tack till alla idoga valarbetare som gjorde detta möjligt.

Fler nyheter
LO Fakta - Arbetslivet i siffror

LO-Fakta

LO Play

Hur får du koll på era kemiska hälsorisker på jobbet?

Professor Ann-Beth Antonsson guidar kortfattat om faropiktogram och säkerhetsdatablad. Du får på ett enkelt vis tre matnyttiga tips för direkt koll, men också till djupare kunskaper.

Nyhetsbrev från LO Västsverige
Prenumerera på vårt nyhetsbrev