020560056 ring fackets hjälptelefon

LO-distriktet i Västsverige

Integration är en fråga om jobb och utbildning

19 oktober deltog LO-distriktet på Integrationsforum i Göteborg. Ombudsman Martin Karlsson föredrog LOs syn på de viktigaste vägarna för nya svenskars väg in i arbetslivet. Det handlar om att validera yrkeskunskaper, klara gymnasieexamen och yrkesutbildning och få snabb hjälp med språket.

Facket tar plats i den digitala utvecklingen

Vad kommer fackets roll att vara när industrin blir än mer digitaliserad idag? Hur driver man till exempel en verkstadsklubb på en industri där merparten av arbetet sköts av robotar?

Om feminsim

- Feminism är verktyget för att nå jämställdhet, säger Karina Cubilla och ritar upp en höger-vänsterskala på whiteboarden. Längst till vänster hamnar de radikala feministerna och längst till höger de liberala. 

Inspiration för studieverksamheten

Är det du eller Power Pointen som bestämmer? Det är rubriken på ett av de seminarier som hålls på Viskadalens Folkhögskola i dagarna.

Otrygghet präglar bemanningsbranschen

Cirka 40 % av alla som arbetar för bemanningsföretag tillhör LO:s avtalsområde. Runt 25 % av dom är anslutna till facket men långt ifrån alla vet om att LO sedan år 2000 tecknat avtal med bemanningsföretagen. Och det finns problem med att arbeta som bemanningsanställd.

Fler nyheter
LO Fakta - Arbetslivet i siffror

LO-Fakta

LO Play

LOs representantskap hösten 2016

Vid representantskapet den 19 oktober fattade LO-förbunden beslut om hur LO ska agera i avtalsrörelsen 2017.

Nyhetsbrev från LO Västsverige
Prenumerera på vårt nyhetsbrev