020560056 ring fackets hjälptelefon

LO-distriktet i Västsverige

Den digitala revolutionen - hot eller möjligheter

Seminarieserien Nya Tider Nya Jobb bjuder in till en kväll om digitaliseringen: Genom historien har mänskligheten upplevt flera revolutioner som alla har gemensamt att de på ett eller annat sätt fundamentalt förändrat våra samhällen. Just nu pågår en ny revolution som kommer att innebära en omfattande samhällsförändring: den digitala revolutionen.

Parterna bildar råd för samverkan i EU-frågor

LO, PTK och Svenskt Näringsliv har tillsammans bildat Arbetsmarknadens EU-råd för att tillvarata parternas gemensamma intressen i arbetsmarknadsfrågor på EU-nivå.

Tack för en fantastisk valrörelse!

Både LO och Socialdemokraterna krossade sina samtalsmål! Ett stort tack till alla idoga valarbetare som gjorde detta möjligt.

Tre skäl varför LO inte gillar Sverigedemokraterna

Vi får ofta frågor om varför vi inte gillar Sverigedemokraterna och varför LO stöder Socialdemokraterna. De säger ju att de vill vad vi vill. Ett tryggt Sverige för vanligt folk. Nu tänker vi berätta varför vi inom Arbetarrörelsens fackliga gren i Göteborg vill fortsätta att hålla undan SD från något som helst inflytande över den dagliga politiken. Och varför det är omöjligt att företräda LO om man också företräder SD.

Ett tiopunktsprogram för tryggare arbetsmarknad

Socialdemokraterna vill genomföra ett Tiopunktsprogram för trygga anställningar under nästa mandatperiod. Läs mer om det här.

Fler nyheter
LO Fakta - Arbetslivet i siffror

LO-Fakta

LO Play

Hur får du koll på era kemiska hälsorisker på jobbet?

Professor Ann-Beth Antonsson guidar kortfattat om faropiktogram och säkerhetsdatablad. Du får på ett enkelt vis tre matnyttiga tips för direkt koll, men också till djupare kunskaper.

Nyhetsbrev från LO Västsverige
Prenumerera på vårt nyhetsbrev