020560056 ring fackets hjälptelefon

LO-distriktet i Västsverige

LO-distrikten: Gör om LAS och lagstifta mot hyvling

Det är dags att agera för en stabil arbetsmarknad och lagstifta mot hyvling, skriver ordföranden i samtliga LO-distrikt på Dagens Arena i en uppmaning till den Socialdemokratiska partikongressen den 8:e till 12:e april.

Hyvling av arbetstid

- En stor del, kanske den största, av anställningstryggheten är borta. Om arbetsgivare väljer att hyvla tjänster så kan ens inkomst halveras från en dag till en annan, säger Frida Bengtsson som är Handels ordförande i Göteborg.

#slutahyvla

Hyvling är när arbetsgivarna skär ner på antalet arbetstimmar i tjänster som redan finns på arbetsplatsen. Arbetsgivaren kan säga till dig att din arbetstid nu bara är t.ex 75 procent av vad den var igår. Det här måste det bli ett stopp för!

Sveriges jämställdhetsbarometer 2017

LOs jämställdhetsbarometer 2017 innehåller uppdaterad statistik om viktiga jämställdhetsfrågor i arbetslivet och familjelivet. I år har LO valt att göra en fördjupad analys av villkoren i föräldraskap, hushållsarbete och att möjligheten att kombinera arbete och familj. LOs viktigaste slutsats är att jämställdhetspolitiken måste vara klassmedveten. Sveriges jämställdhetsbarometer 2017

Gott betyg till Göteborgs Stads arbete med matchningsproblematiken

Bristen på kompetent arbetskraft inom LO-yrkena är akut. Samtidigt finns det människor som är arbetslösa – framför allt långtidsarbetslösa som inte har blivit färre trots den goda konjunkturen, det finns ett alltså ett problem med matchningen på arbetsmarknaden.

Fler nyheter
LO Fakta - Arbetslivet i siffror

LO-Fakta

LO Play

Extra pengar om du blir sjuk

Om du är privat eller kooperativt anställd kan du ha extra pengar att hämta om du blir sjuk lite längre.

Nyhetsbrev från LO Västsverige
Prenumerera på vårt nyhetsbrev