020560056 ring fackets hjälptelefon

LO-distriktet i Västsverige

Strunta i modellnamn - börja jobba nu!

Krönika från Almedalen 2017: Diskussionen om den nära framtidens kompetensförsörjning är en av de stora trenderna under årets Almedalsvecka. Nu är det viktigt att sluta prata om hur det ska gå till och göra verkstad istället för att bygga modeller.

Nu drar vi igång Facket på sommarjobben!

Runt 10 000 unga runt om i Västsverige brukar LO träffa varje sommar. Och nu drar årets turné igång

Konflikten i hamnen hotar den svenska modellen

Svenska modellen är central för Sveriges industri och i förlängningen svensk välfärd. Den snåriga och långdragna konflikten i Göteborgs hamn utgör ett hot mot såväl svensk exportindustri som den svenska modellen.

Hallå där, Bengt Forsling!

Välkommen Bengt Forsling som är nyutsedd chef på LO-distriktet i Västsverige!

Hallå Robert Andersson!

Hallå där, Robert Andersson ombudsman på LO-distriktet i Västsverige! Du har varit på panelsamtal om näringslivet i Göteborgsregionen. Hur var det?

Fler nyheter
LO Fakta - Arbetslivet i siffror

LO-Fakta

LO Play

Bortom populism och Fake news – hur ska folkrörelsekampanjer vinna slaget om väljarna?

LOs valanalys visade att det saknades en tydlig skiljelinje mellan S och Alliansen. Finns det utrymme för ideologiska väljarsamtal när populism och fake-news tycks vara den mest effektiva vägen till väljarna?

Nyhetsbrev från LO Västsverige
Prenumerera på vårt nyhetsbrev