020560056 ring fackets hjälptelefon

LO-distriktet i Västsverige

Ny rapport: Bristyrken och kompetensutveckling för LO-yrken i Västsverige

LO-distriktet i Västsverige har undersökt hur arbetskraftsbristen ser ut inom LOs yrkesgrupper. Det saknas utbildad arbetskraft bland annat inom vården, inom byggsektorn, inom verkstad och service, det saknas chaufförer, kockar och bagare.

LO-distriktet stolta över stöd till John Hron-filmen

Den 17 augusti är John Hrons dag. Det är 21 år sedan den 14-årige John Hron mördades av nazister utanför Kungälv. LO-distriktet i Västsverige är glada och stolta över att vi har bidragit med finansiellt stöd och draghjälp i arbetarrörelsen för att säkra svensk biodistribution för en av årets viktigaste filmer.

Ny LO-rapport: "Enkla jobb" – medicin eller diagnos?

LOs nya rapport "Enkla jobb" – medicin eller diagnos? visar att länder där befolkningen har dåliga grundläggande kunskaper och färdigheter tenderar att präglas av lägre sysselsättning och fler så kallade ”enkla jobb”.

Nu är höstens LO Ung-kurser här

Vi har utbildningar för dig som vill ha mer kunskap om rättigheter och skyldigheter i arbetslivet. Du får veta bland annat hur ditt fackförbund kan hjälpa dig om du hamnat i en tvist med din arbetsgivare.

LO-distriktets ordförande hälsar från Almedalen

Nu pågår politikerveckan i Almedalen. LO-distriktet i Västsverige är med och debatterar om infrastrukturfrågor och skapar opinion kring etablering.

Fler nyheter
LO Fakta - Arbetslivet i siffror

LO-Fakta

LO Play

Almedalen: Utan yrkesutbildning stannar Sverige

För att inte Sverige ska stanna behöver vi fler som gör mer och förändrar retoriken, synen och förståelsen för yrkesutbildningar. För att öka attraktionskraften i yrkesutbildning behöver goda krafter samspela bättre långsiktigt. Fler elever ska välja yrkesprogram som ska hålla världsklass.

Nyhetsbrev från LO Västsverige
Prenumerera på vårt nyhetsbrev