Material

 • SAK-rådets Utmärkelse

  SAK-rådet, som står för skola och arbetslivskontakter, är en grupp som samverkar med Business Region Göteborg, Arbetsförmedlingen, LO och TCO för att nämna ett par. Syftet är att lyfta fram de skolor och arbetsplatser som satsar på att utveckla samarbetet och kvaliteten i skola-arbetslivskontakter och på detta sätt få fram goda exempel som kan inspirera andra i skola-arbetslivsarbetet. Läs mer här. 

  OMRÅDE: Facket i skolan
  KATEGORI: Blanketter Kampanjmaterial
 • Ramstadgar för LO-facken

  Ramstadgarna avser de LO-fack i kommunerna som är egna juridiska personer.  

  OMRÅDE:
  KATEGORI: Övrigt
 • Normalstadgar för LO-distrikten

  LOs organisation finns på tre nivåer, den centrala, regionala och lokala. Vart och ett av dessa organisationsled styrs av egna stadgar.  

  OMRÅDE:
  KATEGORI: Övrigt
 • Slopa Fas 3 inför plusjobb - Västra Götaland

  Trots att Riksdagen 2011 stoppade anvisningarna till Fas 3 fortsätter deltagarna att strömma in. I Västra Götalands kommuner befann sig 6 351 personer i Fas 3 i december 2013. I en ny rapport presenterar LO Plusjobb som ett av alternativen till den hårt kritiserade Fas 3.  

  OMRÅDE: Fackligt och politiskt
  KATEGORI: Rapport
 • Slopa Fas 3 inför plusjobb - Halland

  Trots att Riksdagen 2011 stoppade anvisningarna till Fas 3 fortsätter deltagarna att strömma in. I Hallands kommuner fanns 870 personer i Fas 3 i december 2013. I en ny rapport presenterar LO Plusjobb som ett av alternativen till den hårt kritiserade Fas 3.  

  OMRÅDE: Fackligt och politiskt
  KATEGORI: Rapport
 • Ökad jämställdhet ger fler jobb i Västra Götaland

  Hade kvinnor i Sverige haft samma sysselsättningsgrad som män,skulle cirka 150 000 fler kvinnor vara i arbete. Jämställdhet är därmed en av förutsättningarna för att nå full sysselsättning. Full sysselsättning är ett läge när alla som kan och vill arbeta också har ett arbete. Då är arbetslösheten låg. Full sysselsättning är dock inte en tillräcklig målsättning; sysselsättningen måste också vara hög och jämnt fördelad bland kvinnor och män, oberoende av klassbakgrund, svensk och utländsk bakgrund, ålder och funktionsförmåga.  

  OMRÅDE: Fackligt och politiskt
  KATEGORI: Rapport
 • Ökad jämställdhet ger fler jobb i Halland

  Hade kvinnor i Sverige haft samma sysselsättningsgrad som män,skulle cirka 150 000 fler kvinnor vara i arbete. Jämställdhet är därmed en avförutsättningarna för att nå full sysselsättning. Full sysselsättning är ett läge när alla som kan och vill arbeta också har ett arbete. Då är arbetslösheten låg. Full sysselsättning är dock inte en tillräcklig målsättning; sysselsättningen måste också vara hög och jämnt fördelad bland kvinnor och män, oberoende av klassbakgrund, svensk och utländsk bakgrund, ålder och funktionsförmåga.  

  OMRÅDE: Fackligt och politiskt
  KATEGORI: Rapport
 • Investera i skola, vård och omsorg i Halland

  Genom att investera i skola, vård och omsorg kan Sverige få bättre välfärd och samtidigt kan vi pressa arbetslösheten nedåt mot målet om full sysselsättning. LO föreslår ett höjt statsbidrag på 30 miljarder som skulle möjliggöra en ambitionshöjning inom skola, vård och omsorg och möta de behov som större äldre generationer ger samt skapa 52 000 jobb. Det innebär 1 650 jobb i Hallands län.  

  OMRÅDE: Fackligt och politiskt
  KATEGORI: Rapport
 • Investera i skola, vård och omsorg i Västra Götaland

  Genom att investera i skola, vård och omsorg kan Sverige få bättre välfärd och samtidigt kan vi pressa arbetslösheten nedåt mot målet om full sysselsättning. LO föreslår ett höjt statsbidrag på 30 miljarder som skulle möjliggöra en ambitionshöjning inom skola, vård och omsorg och möta de behov som större äldre generationer ger samt skapa 52 000 jobb. Det innebär 8 700 jobb i Västra Götalands län.  

  OMRÅDE: Fackligt och politiskt
  KATEGORI: Rapport
 • Bostadsbrist i 5 av Hallands kommuner

  Sedan år 2000 har antalet kommuner som uppgett bostadsbrist i Halland ökat från två till fem kommuner år 2013, visar en rapport från LO-distriktet i Västsverige. Mellan 2000-2013 ökade befolkningen i Halland med i snitt 2 400 personer om året. LO föreslår nu en rad åtgärder för att öka bostadsbyggandet i landet.  

  OMRÅDE: Fackligt och politiskt
  KATEGORI: Rapport
 • Bostadsbrist i 57 procent av Västra Götalands kommuner

  Sedan år 2000 har antalet kommuner som uppgett bostadsbrist i Västra Götaland gått från 5 kommuner till 28 kommuner år 2013. Det motsvarar 57 procent av kommunerna i länet, visar en rapport från LO-distriktet i Västsverige. I riket som helhet har antalet kommuner som uppger bostadsbrist ökat från 45 till 126 kommuner år 2013, vilket motsvarar en ökning på 180 procent. LO föreslår nu en rad åtgärder för att öka bostadsbyggandet i landet.  

  OMRÅDE: Fackligt och politiskt
  KATEGORI: Rapport
 • Hård konkurrens om sommarjobben i Halland

  Under perioden oktober till april anmäldes 8 300 sommarjobb till Arbetsförmedlingen i Västsverige. Det motsvarar 3,4 sommarjobb per 100 unga i åldrarna 15-24 år, visar en rapport från LO. Långt ifrån alla sommarjobb anmäls till Arbetsförmedlingen, men siffrorna visar på en hård konkurrens om jobben. Samtidigt visade en studie från Arbetsförmedlingen nyligen att drygt 32 300 unga (16-29 år) 4 900 unga i Halland varken arbetade eller studerade under 2010, vilket understryker behovet av att skapa fler vägar in till arbetslivet för unga.  

  OMRÅDE: Fackligt och politiskt
  KATEGORI: Rapport
 • Hård konkurrens om sommarjobben i Västra Götaland

  Under perioden oktober till april anmäldes 7 008 sommarjobb till Arbetsförmedlingen i Västra Götalands län. Det motsvarar 3,4 sommarjobb per 100 unga i åldrarna 15 24 år, visar en rapport från LO. Långt ifrån alla sommarjobb anmäls till Arbetsförmedlingen, men siffrorna visar på en hård konkurrens om jobben. Samtidigt visade en studie från Arbetsförmedlingen nyligen att drygt 32 300 unga (16-29 år) i Västra Götalands län varken arbetade eller studerade under 2010, vilket understryker behovet av att skapa fler vägar in till arbetslivet för unga. 

  OMRÅDE: Fackligt och politiskt
  KATEGORI: Rapport
 • Ung i Halland

  I den här rapporten kartläggs sambanden mellan arbetslöshet, skola och uppväxtvillkor.Kartläggningen understryker vikten av fullständiga gymnasiebetyg för ungdomars inträde på arbetsmarknaden. 

  OMRÅDE: Fackligt och politiskt
  KATEGORI: Rapport
 • Ung i Västra Götaland

  I den här rapporten kartläggs sambanden mellan arbetslöshet, skola och uppväxtvillkor.Kartläggningen understryker vikten av fullständiga gymnasiebetyg för ungdomars inträde på arbetsmarknaden. 

  OMRÅDE: Fackligt och politiskt
  KATEGORI: Rapport
 • Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen – Västra Götaland

  Denna rapport kartlägger och granskar ungas situation på arbetsmarknaden och hur den försämrade arbetslöshetsförsäkringen påverkat ungas möjligheter att kvalificera sig för ersättning. Inledningsvis ges en kort presentation av de många förändringar i arbetslöshetsförsäkringen som genomfördes under 2007 och 2008. Avslutningsvis ges förslag på hur ungas inträde på arbetsmarknaden kan underlättas och hur arbetslöshetsförsäkringen kan förbättras så att fler unga löntagare kan kvalificera sig till ersättning. 

  OMRÅDE: Fackligt och politiskt
  KATEGORI: Rapport
 • 2013-03-25: Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen - Halland

  Denna rapport kartlägger och granskar ungas situation på arbetsmarknaden och hur den försämrade arbetslöshetsförsäkringen påverkat ungas möjligheter att kvalificera sig för ersättning. Inledningsvis ges en kort presentation av de många förändringar i arbetslöshetsförsäkringen som genomfördes under 2007 och 2008. Avslutningsvis ges förslag på hur ungas inträde på arbetsmarknaden kan underlättas och hur arbetslöshetsförsäkringen kan förbättras så att fler unga löntagare kan kvalificera sig till ersättning. 

  OMRÅDE: Fackligt och politiskt
  KATEGORI: Rapport
 • God arbetsmiljö

  God arbetsmiljö, en rapport.  

  OMRÅDE: Fackligt och politiskt
  KATEGORI: Rapport
 • Aktivera arbetsmarknadspolitiken – Västra Götaland

  Den här rapporten analyserar utvecklingen av arbetsmarknadsutbildningarna i Sverige de senaste tjugo åren. Risken är att den arbetsmarknadspolitik regeringen för, eller bristen på en sådan, allvarligt försvagar Sveriges förmåga till omställning. Rapporten föreslår avslutningsvis en rad åtgärder som på lång sikt förbättrar kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden och förbereder de som nu är arbetslösa på att ta de jobb som finns eller kommer i framtiden.  

  OMRÅDE: Fackligt och politiskt
  KATEGORI: Rapport
 • Aktivera arbetsmarknadspolitiken – Halland

  Den här rapporten analyserar utvecklingen av arbetsmarknadsutbildningarna i Sverige de senaste tjugo åren. Risken är att den arbetsmarknadspolitik regeringen för, eller bristen på en sådan, allvarligt försvagar Sveriges förmåga till omställning. Rapporten föreslår avslutningsvis en rad åtgärder som på lång sikt förbättrar kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden och förbereder de som nu är arbetslösa på att ta de jobb som finns eller kommer i framtiden.  

  OMRÅDE: Fackligt och politiskt
  KATEGORI: Rapport
Sida 3 av 41234