Fråga facket Fråga facket

Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen – Västra Götaland

Fackligt och politiskt Denna rapport kartlägger och granskar ungas situation på arbetsmarknaden och hur den försämrade arbetslöshetsförsäkringen påverkat ungas möjligheter att kvalificera sig för ersättning. Inledningsvis ges en kort presentation av de många förändringar i arbetslöshetsförsäkringen som genomfördes under 2007 och 2008. Avslutningsvis ges förslag på hur ungas inträde på arbetsmarknaden kan underlättas och hur arbetslöshetsförsäkringen kan förbättras så att fler unga löntagare kan kvalificera sig till ersättning.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen – Västra Götaland

2007 ändrades flera av villkoren för att få ersättning från arbetslöshetsförsäkringen, trots varningar från fackföreningar och andra remissorgan. I ett slag blev arbetslöshetsförsäkringen både dyrare och sämre. Som LOs tidigare rapport Fritt fall i arbetslöshetsförsäkringen visat, har dessa försämringar inneburit att andelen arbetslösa och undersysselsatta som får a-kassegrundad ersättning minskat kraftigt.

Men det är unga löntagare som drabbats hårdast av det försämrade regelverket i arbetslöshetsförsäkringen. Eftersom unga har en svagare förankring på arbetsmarknaden och till en större andel osäkra och tidsbegränsade anställningar, slår regeringens stramare regler för att kvalificera sig till ersättning och borttagandet av studerandevillkoret också hårdast mot dem. Unga måste nu beredas bättre möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden och reglerna för att kvalificera sig till ersättning måste bli mindre strama.

Denna rapport kartlägger och granskar ungas situation på arbetsmarknaden och hur den försämrade arbetslöshetsförsäkringen påverkat ungas möjligheter att kvalificera sig för ersättning. Inledningsvis ges en kort presentation av de många förändringar i arbetslöshetsförsäkringen som genomfördes under 2007 och 2008. Avslutningsvis ges förslag på hur ungas inträde på arbetsmarknaden kan underlättas och hur arbetslöshetsförsäkringen kan förbättras så att fler unga löntagare kan kvalificera sig till ersättning.