Fråga facket Fråga facket

Ökad jämställdhet ger fler jobb i Halland

Fackligt och politiskt Hade kvinnor i Sverige haft samma sysselsättningsgrad som män,skulle cirka 150 000 fler kvinnor vara i arbete. Jämställdhet är därmed en avförutsättningarna för att nå full sysselsättning. Full sysselsättning är ett läge när alla som kan och vill arbeta också har ett arbete. Då är arbetslösheten låg. Full sysselsättning är dock inte en tillräcklig målsättning; sysselsättningen måste också vara hög och jämnt fördelad bland kvinnor och män, oberoende av klassbakgrund, svensk och utländsk bakgrund, ålder och funktionsförmåga.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Utvecklingen mot ett jämställt arbetsliv går dock långsamt. Ett tydligt exempel på detta är de stora skillnaderna som finns i uttaget av föräldrapenning mellan män och kvinnor: Mäns andel av de utbetalade nettodagarna i föräldrapenningen uppgick till 24,4 procent i Sverige 2012. När det gäller uttaget av tillfällig föräldrapenning för vård av sjukt barn (VAB), var motsvarande siffra 36,2 procent under 2012, att jämföra med 33,6 procent år 1999. Det motsvarar en ökning på bara 2,7 procentenheter på 13 år. 

Jämställdhet handlar först och främst om våra grundläggande värderingar. Om att kvinnor och män ska ha samma makt och möjlighet att forma sina liv och vara med och forma samhället på lika villkor. Trots att Sverige är ett av de mest jämställda länderna i världen, har kvinnodominerade branscher genomgående lägre löner än de som domineras av män. Det är dessutom framför allt kvinnor som arbetar ofrivillig deltid eller har otrygga visstidsanställningar. Kvinnor och män ska ha lika förutsättningar och ansvar, till exempel lika rätt till en bra lön, lika rätt till utveckling i arbetet och lika stort ansvar för hem och barn.