020560056 ring fackets hjälptelefon

Ramstadgar för LO-facken

Ramstadgarna avser de LO-fack i kommunerna som är egna juridiska personer.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning