Fråga facket Fråga facket

Slopa Fas 3 inför plusjobb - Västra Götaland

Fackligt och politiskt Trots att Riksdagen 2011 stoppade anvisningarna till Fas 3 fortsätter deltagarna att strömma in. I Västra Götalands kommuner befann sig 6 351 personer i Fas 3 i december 2013. I en ny rapport presenterar LO Plusjobb som ett av alternativen till den hårt kritiserade Fas 3.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Under 2013 fanns så mycket som 34 196 Fas 3-deltagare i snitt per månad i Sverige. En jämförelse med 2011 visar att deltagarantalet i Fas 3 i Sverige ökat med 26 procent på två år. I december 2013 fanns 6 351 deltagare i Fas 3 i Västra Götaland.  Kritiken mot Fas 3, numer Sysselsättningsfasen, i jobb och utvecklingsgarantin har varit omfattande sedan de första anvisningarna 2009. Målet med garantiprogrammet, att stärka långtidsarbetslösas ställning på arbetsmarknaden, verkar inte ha fungerat. Enligt Arbetsförmedlingens siffror från 2011 lämnade bara 15 procent av deltagarna Fas 3 för arbete eller utbildning. 

Det finns också svagheter i sättet som Fas 3 är uppbyggt. Med generösa ersättningar till anordnare av Fas 3-platser kan felaktiga drivkrafter skapas för anordnare. Följden kan bli att ordinarie eller subventionerade anställningar, som kan bli dyrare för arbetsgivaren men bättre för arbetstagaren, trängs undan.

Enligt en rapport från Arbetsförmedlingens har andelen nöjda deltagare i Fas 3 ökat. Samtidigt visar rapporten att av de som inte var nöjda med sin sysselsättningsplats ansåg 34 procent att arbetsuppgifterna kändes meningslösa.  Något som också visas i en rapport från LO-distriktet i Västsverige.  

LO har som alternativ till Fas 3 förespråkat utökade möjligheter till arbete i subventionerade anställningar. Detta genom en ökad användning av olika former av lönestöd för befintliga arbeten men också genom skapande av särskilda jobb för grupper som under lång tid varit borta från arbetsmarknaden, så som Plusjobb.