Fråga facket Fråga facket

Hård konkurrens om sommarjobben i Halland

Fackligt och politiskt Under perioden oktober till april anmäldes 8 300 sommarjobb till Arbetsförmedlingen i Västsverige. Det motsvarar 3,4 sommarjobb per 100 unga i åldrarna 15-24 år, visar en rapport från LO. Långt ifrån alla sommarjobb anmäls till Arbetsförmedlingen, men siffrorna visar på en hård konkurrens om jobben. Samtidigt visade en studie från Arbetsförmedlingen nyligen att drygt 32 300 unga (16-29 år) 4 900 unga i Halland varken arbetade eller studerade under 2010, vilket understryker behovet av att skapa fler vägar in till arbetslivet för unga.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Att få ett sommarjobb innebär för många unga den första kontakten med arbetslivet. Det är inte bara en möjlighet att knyta kontakter och samla erfarenheter från arbetsmarknaden, utan också en chans att pröva på olika yrken som man kan tänka sig att arbeta med i framtiden. Förutom att vara en väg in till arbetsmarknaden för unga, är sommarjobben också en plattform för arbetsgivare att rekrytera arbetskraft och att inspirera unga att välja att arbeta inom just deras bransch i framtiden. 

Arbetslösheten bland unga i Sverige har länge varit alarmerande hög. Samtidigt har studier nyligen visat att antalet unga som under lång tid varken arbetat eller studerat är högt. För att unga inte permanent ska hamna utanför arbetsmarknaden och samhällslivet måste fler vägar till jobb erbjudas unga. Det understryker vikten av framtida satsningar för att erbjuda unga sommarjobb, utbildning, yrkesintroduktion och arbetsmarknadspolitiska åtgärder som förbättrar deras möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden och i samhällslivet.

Följande rapport analyserar ungas situation på arbetsmarknaden i Sveriges olika län och kartlägger antalet anmälda sommarjobb till Arbetsförmedlingen inför sommaren 2013. Avslutningsvis föreslås en rad åtgärder som förbättrar ungas möjligheter att få ett sommarjobb och att etablera sig på arbetsmarknaden.