Fråga facket Fråga facket

Konflikten i hamnen hotar svenska modellen

Svenska modellen är central för Sveriges industri och i förlängningen svensk välfärd. Den snåriga och långdragna konflikten i Göteborgs hamn utgör ett hot mot såväl svensk exportindustri som den svenska modellen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forststedt

I samband med LO Västsveriges ledningskonferens vill närvarande organisationer visa sitt stöd till Transportarbetareförbundet och stå upp för den svenska modellen.

Det finns ett väl fungerande kollektivavtal i Göteborgs hamn, tecknat mellan arbetsgivaren APMT och Transportarbetarförbundet. Finns det inget avtal så bestämmer arbetsgivaren samtliga villkor. Det innebär också att facket kan vidta stridsåtgärder som strejk om en arbetsgivare inte vill teckna avtal, strejkrätten är varje löntagares skydd mot att bli utnyttjad av arbetsgivaren. Hamnarbetarförbundet har tackat nej till att teckna ett så kallat hängavtal till Transports kollektivavtal och väljer att ta till stridsåtgärder. Nu kommer regeringen, på grund av konflikten i hamnen i Göteborg, att utreda möjligheterna till konfliktåtgärder, vilket i sig kan innebära ett hot mot den svenska modellen.

Den svenska modellen ska gälla på hela den svenska arbetsmarknaden. Även i Göteborgs hamn och för Svenska hamnarbetarförbundet, som inte tillhör LO. LO-distrikten i Västsverige samt de västsvenska förbundsavdelningarna vill sätta fokus på att den väl fungerande svenska modellen hotas av konflikten. De krav som Transport har på arbetsgivaren och vice versa är en fråga för förbundet och arbetsgivaren.

Vi står upp för den trygghet och stabilitet som den svenska modellen ger och vi är beredda att försvara den.

Uttalandet är antaget under LO-distriktet i Västsveriges ledningskonferens med 75 deltagare från förbundsavdelningarna i Västsverige samt LO i Västsverige.

 

 

 

 

 

Carin Malmberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.