Facket direkt facketdirekt.nu

Information inför sommaren 2020


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


"Facket på sommarjobbet 2020"

På grund av den rådande situationen gällande Covid-19 viruset har det bedömts svårt att genomföra facket på sommarjobbet. Ett antal förbund har även bekräftat att de ställt in sina egna arbetsplatsbesök eller att medlemmar inte kan ta ledig från arbetet för fackligt arbete just nu. LO har därför beslutat att ställa in facket på sommarjobbet och istället rikta om fokuset under sommarperioden till att arbeta med utåtriktad kommunikation och extra bemanning av fackets hjälptelefon för att kunna vara en resurs för våra medlemmar. En arbetsgrupp är utsedd av LOs centrala ungkommitté och kommer efter sommaren att arbeta med hur aktiviteten ska hanteras under 2021.