Regional skyddsombudskonferens den 7 juni 2022

Anmälan gör du via denna länksenast den 13 maj

Ur programmet
• Lena Persson, ny ansvarig ombudsman inom arbetsmiljö, LO-centralt
• LOs syn på regelstrukturförändringen
• Aktuellt om regelförnyelsen - Arbetsmiljöverket (av.se)
• RSO utredningen
• Ytterligare nyheter från LO-centralt på arbetsmiljöområdet
• Erfarenhetsutbyte - RSO
• Johan Danielsson, S, ansvarig minister för arbetsmiljöfrågor
• Arbetsmiljöutbildningar, VSAF

Ekonomi: Konferensen är avgiftsfri. Respektive organisation står för deltagarnas resekostnader och förlorad arbetsförtjänst, i de fall förtroendemannalagen § 7 inte gäller.

Vid frågor kontakta martin.karlsson@lo.se , 070-679 25 55

 

MEDVERKANDE: Göteborg;GOS;Fyrbodal;Halland;Skaraborg;Sjuhärad

  • STARTAR: 09:00
  • SLUTAR: 16:00
  • PLATS:
    Arbetarrörelsens folkhögskola
  • TYP: