Fråga facket Fråga facket

Så drabbades Västra Götaland av varselvågen

Fackligt och politiskt Antalet varsel ökade till 14 000 i Västra Götaland under 2012, nästan en fördubbling jämfört med 2010 och 2011. Som andel av befolkningen drabbades Västra Götaland också hårdare än riket som helhet, det visar en rapport från LO-distriktet i Västsverige. Mot slutet av 2012 hade konjunkturnedgången resulterat i fler arbetslösa och undersysselsatta i Sverige samt ett minskat antal med tidsbegränsad anställning.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Så drabbades Västra Götaland av varselvågen

Nu föreslår LO-distriktet en rad åtgärder för att motverka den ökande arbetslösheten.

Ge Arbetsförmedlingen ett tydligt mandat

- För det första måste Arbetsförmedlingen få ett starkare regionalt mandat att gå in med kompetenshöjande insatser. De som nu blir arbetslösa måste matchas mot bristyrken och få individanpassade åtgärder istället för att hamna i masslösningar som fas 3. Arbetsförmedlingen måste också arbeta mer med arbetsgivarkontakter, säger Krister Andersson, förste ombudsman LO-distriktet i Västsverige.

Kraftigt utbyggd arbetsmarknadsutbildning

 - Vi ser att regeringen under en längre tid dränerat antalet platser i arbetsmarknadsutbildningen. Det gäller nu att via arbetsförmedlingen bygga en infrastruktur för arbetsmarknadsutbildning som mer effektivt kan anpassa utbildningarna efter behoven. Antalet platser bör utökas till 40 000 platser i yrkesinriktad utbildning, säger Krister Andersson.

Utöka antalet subventionerade anställningar

 - Antalet långtidsarbetslösa och arbetslösa med funktionsnedsättning ökar och riskerar nu att hamna ännu längre bort från arbetsmarknaden. Därför behövs mer resurser till subventionerade anställningar som gör att fler kan komma in på arbetsmarknaden. Vi vill också se en höjning av lönestödet, så att subventionerna kan omfatta fler jobb på arbetsmarknaden, säger Krister Andersson. 

Rapport: Varselvåg - Västra Götaland
Rapport: Varselvåg - Halland

För mer information:
Krister Andersson, förste ombudsman LO-distriktet i Västsverige
Tfn: 031-774 30 59, 070-541 98 27 
krister.andersson@lo.se

Dan Gabrielsson, ordförande LO-distriktet i Västsverige
Tfn: 070-657 30 26
E-post: dan.gabrielsson@kommunal.se