Fråga facket Fråga facket

Papporna i Västsverige hemma med sjuka barn nästan lika lite som 1999

Fackligt och politiskt Papporna i Västsverige hemma med sjuka barn nästan lika lite som 1999. Om kvinnor i Sverige hade haft samma sysselsättningsgrad som män, så skulle cirka 150 000 fler kvinnor vara i arbete.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Stock.xchng

Papporna i Västsverige hemma med sjuka barn nästan lika lite som 1999

Trots att en ökad jämställdhet därmed skulle föra Sverige närmre full sysselsättning, så går utvecklingen mot ett jämställt arbetsliv långsamt. Exempelvis stod männen i Halland bara för 35,8 procent av vab-dagarna år 2012, en ökning med bara 2,3 procentenheter sedan 1999. Och i Västra Götaland var siffran 36,6 procent, vilket också är en ökning med bara 2,3 procentenheter. Utvecklingen mot ett jämställt arbetsliv går trögt. LO föreslår därför en rad åtgärder för att öka jämställdheten.

Heltid ska vara en rättighet för alla

En tydlig indikator på bristen på jämställdhet är att kvinnor lönearbetar i en väsentligt mindre utsträckning än män. Sysselsättningsgraden bland kvinnor är kring 5 procentenheter lägre än bland män.

– Heltid ska vara en rättighet för alla. Vi behöver införa en tredelning av föräldraledigheten för att stärka ett mer jämställt deltagande i arbetslivet. Och inom barnomsorgen måste öppettiderna anpassas till kvinnorna som ofta har obekväm arbetstid.

– Jämställdhet är en prioriterad fråga för oss inom LO. Jämställdhet handlar först och främst om våra grundläggande värderingar. Om att kvinnor och män ska ha samma makt och möjlighet att forma sina liv och vara med och forma samhället på lika villkor, säger Dan Gabrielsson, ordförande LO-distriktet i Västsverige.

Alla ska ha lika förutsättningar och ansvar, till exempel lika rätt till en bra lön, lika rätt till utveckling i arbetet och lika stort ansvar för hem och barn.

– Trots att Sverige är ett av de mest jämställda länderna i världen, har kvinnodominerade branscher genomgående lägre löner än de som domineras av män. Det är dessutom framför allt kvinnor som arbetar ofrivillig deltid eller har otrygga visstidsanställningar, säger Dan Gabrielsson, ordförande LO-distriktet i Västsverige.


Läs/Ladda ner rapporter (PDF)
Rapport för Västra Götaland
Rapport för Halland


För mer information:


Dan Gabrielsson
Ordförande LO-distriktet i Västsverige
Tfn: 0706-57 31 26
dan.gabrielsson@kommunal.se

Saara Pennanen Axelsson
Kommunikatör LO-distriktet i Västsverige
Tfn: 031-774 30 74, 0768-30 30 73
saara.pennanen@lo.se