Fråga facket Fråga facket

Ny rapport om bemanningsbranschen i Västsverige

Fackligt och politiskt För 20 år sedan blev personaluthyrning tillåten i Sverige. En ny rapport från LO i Västsverige kartlägger bemanningsbranschen i Västsverige och syftar till att skapa en fördjupad förståelse av branschens villkor. Målet är att hitta nya sätt att arbeta fackligt gentemot branschen och att skapa ett bättre arbetsliv för inhyrd personal.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Bemanningsbranchens arbetsformer måste utvecklas 

- Personer på bemanningsföretag rör sig ofta mellan olika arbetsplatser; man är anställd på ett företag och arbetar på ett annat. Den arbetsplats man för tillfället arbetar på kan dessutom ha avtal med annat fack än det den inhyrde är medlem i. Risken blir stor att bemanningspersonal ramlar mellan stolarna, säger Krister Andersson, förste ombudsman LO-distriktet i Västsverige.

Rapporten visar att arbetsformerna behöver utvecklas och bli bättre. Framförallt måste Förtroendemannalagen tillämpas så att inhyrd personal alltid omfattas av den. Även personal på bemanningsföretag som vill ta på sig fackliga uppdrag måste få allt stöd de behöver.

Otydligt arbetsmiljöansvar

Vanligtvis får inhyrd personal arbetsuppgifter som kräver kort upplärningstid; många gånger tunga och ensidiga jobb. Samtidigt medför inhyrningen av personal att ansvaret för personalfrågor blir otydligt. Enligt Arbetsmiljölagen har bemanningsföretag och företag som hyr in arbetskraft ett gemensamt ansvar för arbetsmiljöarbetet. 2010 fick skyddsombuden rätt att stoppa arbetet även för inhyrd arbetskraft på arbetsplatsen. Rapporten visar dock att osäkerhet kring rehabilitering kan bli en hälsofälla för anställda i branschen.

- I praktiken är det alltför ofta så att när en inhyrd person inte orkar längre, kontaktar man bemanningsföretaget och ber om en ny person som orkar bättre. Det är inte heller ovanligt att rehabiliteringsärenden slutar med uppsägning av personliga skäl, för att man inte kan utföra de arbeten som bemanningsföretagen har att erbjuda, säger Mariann Björkemarken, utredare på LO-distriktet i Västsverige och författare till rapporten. Det finns också fall då man kommit överens om att avsluta anställningen i stället för att sätta igång en rehabiliteringskedja. - Det är därmed befogat att tala om en hälsofälla för personal anställda i bemanningsföretag, säger Mariann Björkemarken.


För mer information:


Saara Pennanen Axelsson
Kommunikatör LO-distriktet i Västsverige
Tfn: 031-774 30 74, 0768-30 30 74
E-post