Fråga facket Fråga facket

Ny rapport: Var femte har otrygg anställning i Västsverige

Fackligt och politiskt Var femte anställd i Västsverige har otrygg anställning. Det är framförallt kvinnor, ungdomar och invandrare som drabbas av den nya arbetsmarknaden.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Otryggheten skapar problem

Att vara otrygg är ett tillstånd som skapar stress och andra hälsoproblem. Det är vardagen för allt fler svenskar. Sedan anställningsformen allmän visstid infördes av alliansregeringen 2007 har otryggheten spridit sig över arbetsmarknaden.  LO Västsveriges rapport ”Otrygg” visar på omfattningen och konsekvenserna av den nya arbetsmarknaden i Västsverige. Den innehåller också en beskrivning av de förslag allianspartierna har lagt fram under vintern för att sänka ingångslönerna samt deras konsekvenser.

- Kvinnor, ungdomar och invandrare. Det är villkoren för dessa grupper som alliansens politik alltid drabbar. De vill göra livet otryggt för fler. LO vill istället göra tillsvidareanställning med heltid till norm, säger Dan Gabrielsson, ordförande för LO-distriktet i Västsverige.

Var femte har otrygg anställning i Västsverige

I Västsverige är knappt var femte anställd visstidsanställd, totalt 155 000 personer. Dessa personer kan räkna med färre arbetade timmar och därmed lägre lön och lägre pension. Kvinnor med visstidsanställning i snitt jobbar 23,9 timmar per vecka. Heltidsanställda män jobbar en hel arbetsdag mer, eller 31,9 timmar i snitt per vecka. Av de visstidsanställda i Sverige är drygt 55 % kvinnor och andelen av kvinnorna som har visstidsanställning är nära 20 procent medan det är ungefär 15 procent av männen som har visstidsanställning.

- LOs jämställdhetsbarometer visar att kvinnor i arbetaryrken i snitt tjänar mellan 15 och 20 tusen i faktisk månadslön, det är i de yrken dessa kvinnor är verksamma som alliansen uttryckligen säger att lönerna ska sänkas och villkoren försämras ytterligare. Det är hjärnsläpp, säger Dan Gabrielsson.

- För att få fler i jobb föreslår LO att matchningen på arbetsmarknaden förbättras och att etableringstiden för nyanlända kan kortas, och för det krävs en aktiv och rustande arbetsmarknadspolitik. Inte lägre löner som inte går att leva på.

Rapporten innehåller också intervjuer av människor som lever med tillfälliga anställningar, de har valt att vara anonyma för att inte riskera arbetsgivares eventuella missnöje. En röst säger:

- Jag gör ofta avsteg från dygnsvilan, för at få ihop timmarna. Ibland jobbar jag två veckor i sträck för att jag inte vet om jag kommer få några fler pass.

Läs hela rapporten här

Saara Pennanen Axelsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.