Fråga facket Fråga facket

LO-medlemmarna oroade över samhällsutvecklingen

Fackligt och politiskt Samhällsoron bland LO-medlemmarna har vuxit drastiskt de senaste tio åren. Oron för miljöförstöring är mest utbredd, och oron för ökade sociala klyftor, organiserad brottslighet, flyktingströmmar och främlingsfientlighet har tilltagit.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Oron har ökat

För att bättre kunna hävda medlemmarnas intressen i samhällspolitiska frågor har LO-distriktet i Västsverige sammanställt en rapport med fokus på samhällsoro. Rapporten ger en övergripande bild av de samhällsfenomen som LOs medlemmar upplever vara mest oroande.

- Samhällsoron slår rot när vi tillåter konflikter handla om vilka som får och vilka som inte får vara med i vårt samhälle. I många fall har människornas oro sin grund i dagens höga arbetslöshet och utanförskap. Det är denna motsättning mellan arbete och kapital som vi vill att fokusen åter hamnar på istället för att redan svaga grupper ställs mot varandra, säger Dan Gabrielsson, ordförande LO-distriktet i Västsverige.

Vi måste fortsätta med kampen

- Mycket pekar på att Sverigedemokraterna är det parti som drar nytta av detta. Slutsatsen är att kampen måste trappas upp för en tryggare tillvaro åt alla, fackföreningsrörelsen har en viktig roll i detta, säger Dan Gabrielsson.

I rapporten ges konkreta förslag på hur LO ska verka för att människor ska slippa känna oro.
• Ett större mått av anställningstrygghet är väsentligt för att löntagare inte ska se varandra, eller arbetslösa, som hot.
• Motsättningarna mellan arbete och kapital måste göras synliga. När meningsskiljaktigheter börjar handla om etnisk bakgrund, har något gått snett.
• När oro yttrar sig i främlingsfientlighet handlar det ofta om okunskap. Inom ramen för LOs projekt Alla kan göra något växlar vi upp arbetet med att förändra attityderna på arbetsplatser runt om i Sverige.

Läs hela rapporten här. 


Saara Pennanen Axelsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.