Fråga facket Fråga facket

Antalet unga med a- kasseersättning sjönk över 70 procent i Västra Götaland

Fackligt och politiskt Antalet arbetslösa unga som får ersättning från arbetslöshetsförsäkringen har sjunkit med 73 procent i Västra Götaland sedan 2006, trots att arbetslösheten har ökat. För Halland är motsvarande siffra 78 procent. Det visar en rapport från LO-distriktet i Västsverige. I Västra Götalands kommuner fick 1 300 unga ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i oktober 2012, jämfört med 5 000 motsvarande månad 2006. Andelen arbetslösa unga som får ersättning från arbetslöshetsförsäkringen är nu nere på cirka 10 procent i riket, och då är mörkertalet stort.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

– Vi ser att unga drabbats särskilt hårt av regeringens försämringar av arbetslöshetsförsäkringen. Bortagandet av studerandevillkoret gjorde att många unga tappade förankringen till arbetslöshetsförsärkingen. Eftersom unga också har en svagare förankring på arbetsmarknaden och till större del jobbar med tidsbegränsade anställningar och på deltid, har de också drabbats hårdare av de stramare reglerna för att kvalificera sig till ersättning, säger Krister Andersson, förste ombudsman LO-distriktet i Västsverige. 

Bakgrund

Sedan regeringen stramade åt reglerna för att kvalificera sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen och tog bort studerandevillkoret, har antalet unga som får ersättning från arbetslöshetsförsäkringen minskat kraftigt. I riket som helhet minskade antalet unga som fick ersättningen från 31 400 i oktober 2006, till 7 700 i oktober 2012, en minskning med 76 procent.

Låg andel arbetslösa unga som får ersättning från arbetslöshetsförsäkringen

Ungefär 10 procent av de unga arbetslösa (exklusive heltidsstuderande) fick ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i oktober 2012, beräknat utifrån SCBs statistik. En rapport från Arbetsförmedlingens har tidigare visat att bara 15 procent av samtliga öppet arbetslösa unga fick ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i slutet av 2011, jämfört med cirka 50 procent i början av 2000-talet. Båda sätten att räkna överskattar dock andelen arbetslösa unga som får ersättningen.

– Unga måste nu få både bättre möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden och kvalificera sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Här är det viktigt att fortsätta att arbeta med yrkesintroduktionen för unga - i Jobbpaktens anda. Reglerna i arbetslöshetsförsäkringen måste också förbättras så att fler unga kan kvalificera sig till ersättning, ett studerandevillkor bör återinföras. Genom att studera ökar man sina chanser att få jobb, och det ska löna sig, säger Krister Andersson.


Läs hela rapporten:
Antalet unga med a-kasseersättning sjönk i Västra Götaland (PDF)
Antalet unga med a-kasseersättning sjönk i Halland (PDF)


Krister Andersson
Förste ombudsman LO-distriktet i Västsverige
Tel: 031-774 30 59, 0705- 41 98 2
E-post: krister.andersson@lo.se