Fråga facket Fråga facket

Alliansens oenighet om utanförskapet

Fackligt och politiskt I förra valet gick Alliansen till val på att minska utanförskapet. En ny rapport från LO-distriktet i Västsverige visar att begreppet använts på så olika sätt att utanförskapets omfattning varierat från 200 000 till över 1,5 miljoner personer.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Oseriösa beräkningar om utanförskapet

- Rapporten visar att när det saknas en officiell definition kan statistik användas och missbrukas för att visa nästan vad som helst. SCB, som står för den officiella statistiken, har till exempel inte erkänt någon av definitionerna som ett mått på "utanförskap", säger Mariann Björkemarken, utredare på LO-distriktet i Västsverige.

Bristen på definitioner och kritisk analys har enligt rapporten gjort att de borgerliga partierna inom Alliansen kunnat anpassa begreppet för att sätta sina frågor på dagordningen inför valet 2006.

- Beroende på vilken definition som användes varierade "utanförskapet" i någon mening mellan 200 000 och 1,5 miljoner personer år 2006. Det har förekommit dubbelräkningar och personer som vi nog inte skulle betrakta som "utanför", exempelvis värnpliktiga, har räknats med. Moderaterna, Folkpartiet och Centerpartiet har sammanlagt använt fem olika definitioner för att beräkna ”utanförskapet”. Det är minst sagt oseriöst, säger Mariann Björkemarken.

Regeringen gick till val år 2006 på att minska ”utanförskapet”. Mariann Björkemarken anser dock inte att regeringens arbete ska utvärderas utifrån om "utanförskapet" ökat eller minskat.

- Eftersom det saknas en officiell definition är det möjligt att omdefiniera begreppet eller redovisa sina resultat utifrån en definition som pekar på att problemen minskat. Det är också problematiskt att många definitioner av "utanförskapet" beräknas utifrån hur många som får ersättningar. Att påstå att ”utanförskapet” skulle minska bara för att färre människor får ersättning är orimligt. Arbetslösheten har inte minskat under Alliansens tid, säger Mariann Björkemarken.

För mer information: 

Sandra Rensfeldt
Pressekreterare LO-distriktet i Västsverige
076-784 67 56 
E-post