Fråga facket Fråga facket

LO Västsverige: Positiv trend– men inte för alla

Fackligt och politiskt När LO-distriktet i Västsverige idag samlas för årsmöte representeras 261 896 LO-medlemmar i Västra Götaland och Halland. Det är 3 662 personer fler än året innan. Utvecklingen förklaras delvis av den positiva utvecklingen på arbetsmarknaden i Västsverige med fler, inte minst ungdomar, som har jobb.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Arbetsmarknadsläget är bättre i Västsverige

På dagens årsmöte presenterade LO-distriktet en sammanfattning av arbetsmarknadsläget i Västsverige. I både Västra Götaland och Halland sjunker arbetslösheten, speciellt påtagligt är det i större kommuner och kommunerna runt Göteborg.   

Många yrken som bristyrken

Det finns många lediga jobb att söka och många yrken som kan betecknas som bristyrken, till exempel inom byggsektorn och vård- och omsorgssektorn. Ändå biter sig arbetslösheten kvar, det är framförallt långtidsarbetslösheten som är fortsatt hög.

För att lyckas minska långtidsarbetslösheten och etablera nyanlända krävs en mer aktiv arbetsmarknadspolitik. Regeringen gör många goda insatser men behöver göra mer för att se till varje individs behov i förhållande till de jobb som går att söka. Viktigast är att alla kan ta en gymnasieexamen. Det gäller för samhällets olika institutioner, liksom för näringslivet att vara flexibel så att alla får möjlighet. Det är inte när eller hur som är viktigt, det är att det blir av. 

- 2015 var ett bra år för LO-medlemmarna i Västsverige och 2016 kommer också att bli ett bra år. Det finns oro för hur arbetsmiljö och arbetsvillkor kommer att utveckla sig men när LO växer i antal växer vi också i styrka, säger Dan Gabrielsson, ordförande för LO-distriktet i Västsverige.

- Att arbetsmarknaden ser ljus ut i Västsverige är självklart positivt. Nu gäller det för alla parter att med alla medel se till att de som har svårt att få jobb kan matchas med de möjligheter som finns, säger Dan Gabrielsson.

Läs hela rapporten här

 

 

Saara Pennanen Axelsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.