Fråga facket Fråga facket

InoTool - digital verktygslåda i socialt företagande

Fackligt och politiskt Företrädare för regionala fackliga organisationer i sju länder inom Europa samlades i Bryssel den 19 februari för att manifestera betydelsen av social ekonomi och presentera vårt nya redskap InoTool.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Krister Andersson, LO & Marina Monaco, ETUC.
Krister Andersson, LO & Marina Monaco, ETUC. Foto: Felicia Waernqvist

Digital verktygslåda

Det viktigaste uppdraget för en samlad fackföreningsrörelse är att öka sysselsättningen och bekämpa massarbetslösheten. Nu vill vi på LO-distriktet i Västsverige tillsammans med sju andra regionala europeiska fackliga organisationer hitta nya vägar och förenkla för människor att ta saken i egna händer. Mer precist att starta egna sociala företag med hjälp av en digital verktygslåda i socialt företagande - InoTool. 

Sociala företag

I Sverige ser fler sociala företag dagens ljus. En halv miljon människor var 2012 sysselsatta i sociala företag och antalet har därmed fördubblats på tio år.  De allra flesta som den sociala ekonomin sysselsätter i Sverige idag människor står långt ifrån arbetsmarknaden. Här ser vi en potential att bygga vidare på denna form av företagande så att det också omfattar personer i arbetslöshet eller med risk för att bi av med jobbet.

Massarbetslöshet

Ser vi ut över Europa kan vi konstatera att många länder söker vägar ut ur massarbetslösheten.  I kölvattnet av den ekonomiska krisen har sociala spänningar och klyftor ökat. Det var därför enkelt att få med andra europeiska länder när vi drog igång projektet InoTool. Projektet syftar till att öka medvetenheten om socialt företagande samt att erbjuda enkelt utformat stöd vid uppstart av sociala företag.

Slutseminarium i Bryssel

Företrädare för regionala fackliga organisationer i sju länder inom Europa samlades i Bryssel den 19 februari för att manifestera betydelsen av social ekonomi och presentera vårt nya redskap InoTool . Att bryta mönster är inte alltid lätt men vi måste utmana den nuvarande arbetsmarknaden. Det är i detta perspektiv som kunskaperna behöver utvecklas om alternativ till jobb inom den privata och offentliga sektorn. Social ekonomi kan representera en tredje väg som utgår från människors egna engagemang. Socialt ansvartagande, ekologiska livsmedel, rättvis handel och mänskliga rättighetsfrågor tar allt större plats hos de yngre generationerna vilket inger hopp om att det faktiskt är rätt tid för entreprenörskap som byggs med varandra och för varandra.

Felicia Waernqvist
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.