Fråga facket Fråga facket

Blogg - Provocerande dåligt förebyggande arbete

Vår ombudsman med ansvar för arbetsmiljö, Martin Karlsson bloggar om bristerna i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. I rapport efter rapport pekas brister i dokumentation och riskbedömning ut som ett stort problem.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

foto: Lars Forsstedt

Senast i förra veckan redovisade Arbetsmiljöverkets att åtta av tio inspekterade företag har brister i hanteringen av farliga ämnen.

Arbetsgivaren har skyldighet att riskbedöma, dokumentera och informera de anställda om de risker som finns. Kemikalier orsakar varje år både skador och sjukdomar som ganska lätt hade kunnat undvikas.

Tyvärr är bristfällig riskbedömning och dålig information till personalen inte begränsat till kemiska risker. Vid samtal med våra regionala skyddsombud lyfts arbetsgivarnas brist på risk- och konsekvensanalys fram som ett stort hinder för det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

LO-distriktets arbetsmiljörapport visar att antalet olyckor och dödsfall på jobbet har en ökande trend. Det förebyggande arbetet och det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar inte. Och det beror inte på skyddsombuden. De behöver bättre förutsättningar att utföra sina uppdrag men tyvärr är det alltför ofta som arbetsgivarna tvärtom gör det svårare att utföra uppdraget.

Arbetsmiljöverkets inspektioner är viktiga. Jag hoppas verkligen att företagen som blir kritiserade tar åt sig och förändrar sitt arbetssätt. Tyvärr är det alltför ofta som Arbetsmiljöinspektörerna är på plats efter skadan är skedd och utreder orsakerna istället för att vara på plats innan och uppmärksamma arbetsgivare på att förhindra dem.

Lagen är tydlig. Ansvaret för arbetsmiljön vilar på arbetsgivarna. Att viljan och kunskapen hos arbetsgivarna att jobba förebyggande är så låg är inget annat än provocerande dåligt.

Martin Karlsson

 

 

Staffan Lindström
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.