Fråga facket Fråga facket

Arbetsmiljörapport 2019

Förra året dog 12 personer i olyckor orsakade av sina arbeten i Västsverige. Över 7200 skadades. Dessutom tillkommer mängder av personer som blivit sjuka på grund av sina arbeten. Utvecklingen på arbetsmiljöområdet i Västsverige går inte åt rätt håll. Det går att läsa i vår Arbetsmiljörapport.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt
Foto: Lars Forsstedt

LO-distriktet i Västsverige gör varje år en kartläggning av arbetsmiljön i vårt distrikt som består av Västra Götalands län och Hallands län.

Vi presenterar dessa siffror i vår Arbetsmiljörapport. Ladda hem hela rapporten här.

Det vi kan konstatera är att olyckorna på arbetsplatser har ökat med 23 procent sedan 2009. Trenden med fler döda i arbetsplatsolyckor går åt fel håll och det är svårt att se att samhällets åtgärder är tillräckliga för att själva vända denna trend.

Det behövs istället ett större arbetsgivaransvar, både för människors arbetsvillkor och anställningsvillkor. I dagens ekonomi med snäva marginaler och korta ledtider är det frestande för arbetsgivare att inte fullt ut jobba med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Trots att de har laglig skyldighet. Här behöver ske en större förändring, och den måste börja nu.

I rapporten ger LO-distriktet förslag på åtgärder för att förbättra arbetsmiljön både på kort och på lång sikt. Här är en sammanfattning av förslagen:

• Tryggare anställningar – när arbetsgivarna kan byta personal utan konsekvenser blir deras vilja att människor ska må bra på jobbet mindre.
• Bättre utbildade skyddsombud – istället för att minska möjligheten för skyddsombud att stärka sin kunskap måste arbetsgivarna bidra till ökad kompetens hos våra lokala och regionala skyddsombud.
• Ett systematiskt arbetsmiljöarbete – det innebär att arbetsgivare gör jobbet för att förebygga dålig arbetsmiljö, såväl fysisk som psykosocial.
• Bättre utbildade arbetsledare och bättre ledarskap – dåliga kunskaper är ofta en viktig orsak till att arbetsmiljön brister. Den psykosociala arbetsmiljön, inte minst i kvinnodominerade yrken, präglas ofta av bristen på delaktighet och inflytande över arbetets upplägg och arbetstakt.
• Mer resurser till forskning, tillsyn och förebyggande arbetsmiljöarbete – för att minska de strukturella riskerna i arbetslivet behöver Arbetsmiljöverket stärkas ytterligare.

Men inte minst handlar det om arbetsgivare som bryr sig mer om sina anställdas hälsa än om sina ekonomiska marginaler och som tar lika stort ansvar för de människor som jobbar hos dem som för aktieägarnas plånböcker.

Ladda hem hela rapporten här.

Staffan Lindström
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.