Fråga facket Fråga facket

Arbetslös + jobb = sant?

11 januari arrangerade LO-distriktet i Västsverige ett frukostseminarium om kompetensförsörjning. I Sverige idag finns fler jobb att söka än någonsin. Samtidigt finns grupper som har svårt att få jobb. Hur vi löser den ekvationen diskuterades på seminariet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Fr.v. Carin Malmberg, Jonas Attenius, Therese Guovelin, Johan Trouvé, Nina Skoglund, Sara Andersson
Fr.v. Carin Malmberg, Jonas Attenius, Therese Guovelin, Johan Trouvé, Nina Skoglund, Sara Andersson

LO presenterade under våren 2016 ut en rapport om hur kunskapsklyftor riskerar den svenska modellen. LO- distriktet i Västsverige gav efter sommaren ut vår analys av arbetsmarknaden för LO-yrken i Västra Götaland. Dessa båda rapporter och en tydlig omsvängning i samhällsdebatten som riktar sig mot den stora arbetskraftsbristen i många yrken, både inom LO-kollektivet och utanför skapade behovet av att försöka diskutera frågan ytterligare.

På Seminariet deltog LOs förste vice ordförande Therése Guovelin, Kommunalrådet i Göteborg Jonas Attenius(S), Västsvenska Handelskammarens VD Johan Trouvé samt Nina Skoglund och Sara Andersson från Arbetsförmedlingen.

Det tydligaste budskapet från seminariet är att det största hindret för att vissa grupper har svårt att få jobb handlar om utbildningsnivå. Gymnasieutbildning ses av många arbetsgivare som ett slags "körkort" för att individen är tillräckligt kvalificerad. Även om yrket kanske inte kräver det utan det räcker med en kortare utbildning. 

Konflikten på seminariet handlade egentligen om vem som tar ansvar för kompetensförsörjningen. Det är självklart grundläggande att stat och kommun bidrar med en grundskola och gymnasieutbildning av hög kvalitet men det handlar också om att arbetsgivare ska ta långsiktigt ansvar för att kompetensutveckla personal, ta emot praktikanter och lägga resurser på det. De fackliga organisationerna bör bli inkluderade tidigt i processerna när nya upplägg kring praktik eller nya instegsjobb planeras.

Slutsatsen från seminariet var ändå tydlig. Sverige har inte råd att låta bli att satsa på utbildning, kompetensutveckling och att försöka hitta nya lösningar för att få de som riskerar att fastna i arbetslöshet ska komma in. Dessutom kommer Sverige behöva importera arbetskraft för att upprätthålla produktion i näringslivet och den offentligt finansierade välfärden. 

 

Staffan Lindström
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.