Fråga facket Fråga facket

Ny rapport: Bristyrken och kompetensutveckling för LO-yrken i Västsverige

Fackligt och politiskt LO-distriktet i Västsverige har undersökt hur arbetskraftsbristen ser ut inom LOs yrkesgrupper. Det saknas utbildad arbetskraft bland annat inom vården, inom byggsektorn, inom verkstad och service, det saknas chaufförer, kockar och bagare.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Lars Forsstedt

Många bristyrken i Västsverige

LO-distriktet i Västsverige undersöker i en ny rapport "Bristyrken och kompetensutveckling för LO-yrken i Västsverige" hur arbetskraftsbristen ser ut inom LOs yrkesgrupper. Det saknas utbildad arbetskraft bland annat inom vården, byggsektorn, verkstad och service. Det saknas chaufförer, kockar och bagare. Det är totalt 36 LO-yrken i Västra Götaland och 27 i Halland som Arbetsförmedlingen under våren 2016 har pekat som bristyrken. 

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson(S) har pekat på kompetensbrist som en fara för fortsatt hög tillväxt i Sverige. Ändå så gapar platserna tomma på många yrkesgymnasier i Västsverige. 

- Alla fakta finns på bordet. Ändå görs för lite för att utbilda unga och arbetslösa till alla de yrken som behövs för att bygga Sverige och välfärden starkare, säger Dan Gabrielsson, ordförande för LO-distriktet i Västsverige.

Yrkesgymnasiet måste stärkas 

Den borgerliga regeringens försämring av yrkesgymnasiet är en viktig förklaring till att allt färre väljer yrkesprogrammen på gymnasiet. Det krävs därför andra sätt för att kompetensförsörja LO-yrken

- Ofta kan det räcka med en kortare yrkesutbildning för att få jobb. Samtidigt ökar antalet långtidsarbetslösa och många asylsökande väntar på sitt arbetstillstånd. Alla människors resurser måste tas tillvara och myndigheterna behöver agera snabbt för att minska klyftorna på arbetsmarknaden, säger Dan Gabrielsson.

Läs hela rapporten här. 

 

Saara Pennanen Axelsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.