Fråga facket Fråga facket

"Politiker ska hålla sig långt borta från våra löner"

LO-distriktets chef Bengt Forsling fick, i IF Metall Göteborgs medlemstidning, chansen att svara på frågan om varför allianspartiernas förslag om lagstiftade lägstalöner är en dålig idé. Här får ni chansen att läsa.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Bengt Forsling
Bengt Forsling

En sak är alldeles säker:
Vår framtid kan aldrig byggas på enkla jobb med låga löner som politiker bestämmer över. Det är helt fel väg att gå.

Vi bor i ett land som snabbt fångar upp och använder nya teknologier inom i stort sett alla branscher. Nyckeln till framgång är att människor har den kompetens som behövs för att klara de nya jobben. Det löser vi genom en kombination av utbildning och lärande genom hela arbetslivet.

Idag är i runda tal 100 000 jobb lediga. Det finns ett enormt behov av utbildad personal.

Den självklara lösningen på problemet är att utbilda arbetslösa människor så att de får rätt kunnande för att ta de lediga jobben. Det ger positiv utveckling åt dem som arbetar och det stärker företag som växer och vill öka sin konkurrenskraft.

Allianspartiernas förslag att slussa över nyanlända och arbetslösa unga till enkla jobb med låga löner är en återvändsgränd. Många av dem kommer att fastna där. I sådana jobb får de ingen utveckling. Deras förutsättningar att skapa goda liv blir inte bättre eftersom de inte får möjligheter att bygga på sin kompetens.
De fyra Allianspartierna slår fast att lönen för de enkla jobben ska bestämmas av politiken. Enligt deras förslag ska en person som tar ett enkelt jobb ska få 70 procent av en heltidslön, men den får inte överstiga 14 700 kronor i månaden.

Att klara sig på en så låg lön är oerhört svårt, näst intill omöjligt. En lag som bestämmer hur hög den högsta lönen får vara, tvingar människor som redan är utsatta in i en ännu svårare situation. För att klara sig måste antagligen många av dem försöka få ett jobb till eller söka bidrag.

En annan uppenbar risk är att de lagstiftade låga lönerna pressar ner andra löner. Det är inte alls otänkbart att en del företag som idag betalar lön enligt kollektivavtal kan ta in personal som gör ”enkla jobb” om de får den möjligheten. Då kan vi hamna i ett farligt läge där de som erbjuder sig att arbeta för lägst lön får jobben.

Det finns med andra ord goda skäl för politiker att hålla sig så långt borta från våra löner som möjligt. Den svenska modellen bygger på att arbetsgivare och fack kommer överens om vilket utrymme som finns för att höja lönerna. Modellen har fungerat utmärkt under många år och jag ser absolut ingen anledning för politiker att rasera den.

 

Staffan Lindström
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.