Fråga facket Fråga facket

Strunta i modellnamn - börja jobba nu!

Krönika från Almedalen 2017: Diskussionen om den nära framtidens kompetensförsörjning är en av de stora trenderna under årets Almedalsvecka. Nu är det viktigt att sluta prata om hur det ska gå till och göra verkstad istället för att bygga modeller.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Seminarium om det stegvisa jobb- och kunskapslyftet, Almedalen 2017
Seminarium om det stegvisa jobb- och kunskapslyftet, Almedalen 2017

LO-distriktet i Västsverige har i vår årliga arbetsmarknadsrapport redan konstaterat att minskningen av arbetslöshet har tappat fart och att det i stort sett beror på matchningsproblematiken mellan de som är arbetslösa och de jobb som finns att söka.

Myndighetssverige har vaknat och insett bekymret men som nyvakna har de bristande fokus. Samverkan mellan arbetsförmedlingen, utbildning, kommuner och arbetsgivare är det man talar om i Almedalen. En del har kommit en bit på väg, det stegvisa jobb- och kunskapslyftet i Göteborg är ett exempel på det, medan andra fortfarande mest pratar om att det borde finnas en modell för hur man ska göra.

Vi kan upplysa de kommuner som ännu inte börjat jobbet med kompetensförsörjning att modeller finns det gott om, det har Almedalsveckans seminarier givit tydligt besked om. Men hur man gör är idag inte det som är mest centralt, det är att man gör något överhuvudtaget. Så sätt igång och samverka. Kalla det vad ni vill! LOs modell kallas utbildningsjobb och det går utmärkt att göra via lokala överenskommelser.

Vad är det då som ska samverkas om?
De som är arbetslösa idag har mer som skiljer dem åt än som förenar dem. Det finns 10 000 analfabeter, och ungefär lika många högskoleutbildade bland de 60 000 som är med i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. Det behövs kort sagt ett fokus på vad varje individ behöver och en plan utifrån individens möjligheter och ambitioner. Det gäller naturligtvis alla de som är långtidsarbetslösa också, oavsett skäl. Det kräver i sin tur att arbetsgivare och fackliga organisationer behöver bli bättre på att hitta lokala överenskommelser för olika typer av anställningar som kombineras med utbildning men inte minst att kommuner, arbetsförmedlingen och utbildningsanordnare med hjälp av staten blir bättre på att skapa spår för att matcha individer mot jobb.

Varför är detta då viktigt? Utan bättre samverkan för att förbättra matchningen på arbetsmarknaden kommer både många av välfärdens yrken och de yrken som ska utveckla näringsliv, bostäder och infrastruktur att lida av en brist på yrkeskompetens. Det är redan ett faktum inom vissa yrken, till exempel plåtslagare eller bagare.

Den andra tydliga trenden är att alla partier som pratat fram till idag (torsdag) har pratat om behovet av ökad jämlikhet. Något som också är LOs mest prioriterade mål den här mandatperioden.
Att metoderna skiljer sig mellan låglönejobb och att rusta individer visar ändå att det finns en tydlig skiljelinje i svensk politik.

Staffan Lindström
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.