Fråga facket Fråga facket

Låg andel i arbetsmarknadsutbildning i Västsverige, allt fler i Fas 3

Fackligt och politiskt Andelen som deltar i yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning har minskat kraftigt sedan 2007, samtidigt som allt fler går arbetslösa så länge att de hamnar i Fas 3. Det visar en rapport från LO-distriktet i Västsverige. I december 2012 deltog i Västra Götaland och Hallands län bara 5,8 procent av samtliga sökande i program med aktivitetsstöd i yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning. Samtidigt växte Fas 3 till 7148 deltagare, vilket motsvarar 20,1 procent. LO vill nu se en kraftig utbyggnad av arbetsmarknadsutbildningen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

 - Antalet platser i arbetsmarknadsutbildning har dränerats och behöver utökas. Vi vill se en utökning av antalet platser under 2013 så att resultatet blir i genomsnitt omkring 40 000 platser i yrkesinriktad utbildning, mot cirka 10 000 under 2012. Därtill bör även den förberedande arbetsmarknadsutbildningen utökas, då den många gånger utgör en förutsättning för yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning, säger Dan Gabrielsson, ordförande LO-distriktet i Västsverige.

Bakgrund

Efter regeringsskiftet 2006 förändrades arbetsmarknadspolitikens fokus. Kompetenshöjande insatser ersattes med jobbsökaraktiviteter. En rad program lades ned eller nedprioriterades. Arbetsmarknadsutbildningen dränerades snabbt och antalet deltagare i yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning minskade till cirka 6 000 platser i genomsnitt under 2008. Sedan finanskrisen har antalet platser i arbetsmarknadsutbildning ökat till cirka 10 000 platser i genomsnitt under 2012. Men i relation till det totala antalet deltagare i program med aktivitetsstöd är andelen i yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning fortfarande låg, kring 5-6 procent.

- Arbetsmarknadsutbildning är ett viktigt instrument för att undvika flaskhalsar på arbetsmarknaden och för att främja strukturomvandlingen. Regeringens dränering av arbetsmarknadsutbildningen riskerar därmed att allvarligt försämra Sveriges förmåga till omställning i lågkonjunkturer, särskilt som man också försämrat möjligheten att kvalificera sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen, säger Dan Gabrielsson.

- Att som regeringen gjort sänka skatter och arbetsgivaravgifter, samt att försämra arbetslöshetsförsäkringen, leder till att fler jobb blir lågbetalda och lågproduktiva. Det är knappast den typen av politik, och att förpassa arbetslösa till Fas 3, som byggt Sverige konkurrenskraftigt. Sverige behöver en mer aktiv arbetsmarknadspolitik som stärker den arbetslöse och förbättrar chanserna att få jobb. Där är arbetsmarknadsutbildningen ett av de viktigaste verktygen, säger Dan Gabrielsson.

Läs/Ladda ner rapporten (PDF):
Rapport: Aktivera arbetsmarknadspolitiken - Västra Götaland
Rapport: Aktivera arbetsmarknadspolitiken - Halland 


För mer information:

Dan Gabrielsson
Ordförande LO-distriktet i Västsverige
Tel: 070-657 31 26
E-post: dan.gabrielsson@kommunal.se