Fråga facket Fråga facket

Hård konkurrens om sommarjobben i Västsverige

Fackligt och politiskt Under perioden oktober till april anmäldes 8 300 sommarjobb till Arbetsförmedlingen i Västsverige. Det motsvarar 3,4 sommarjobb per 100 unga i åldrarna 15-24 år, visar en rapport från LO. Långt ifrån alla sommarjobb anmäls till Arbetsförmedlingen, men siffrorna visar på en hård konkurrens om jobben. Samtidigt visade en studie från Arbetsförmedlingen nyligen att drygt 32 300 unga (16-29 år) i Västra Götalands län och 4 900 unga i Halland varken arbetade eller studerade under 2010, vilket understryker behovet av att skapa fler vägar in till arbetslivet för unga.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Hård konkurrens om sommarjobben i Västsverige

- Vi föreslår nu ett handslag för sommarjobb som innebär att alla Sveriges kommuner garanterar alla 17-åringar ett sommarjobb i sina hemkommuner. Att få ett sommarjobb innebär för många unga den första kontakten med arbetslivet och en viktig möjlighet att samla erfarenheter och knyta kontakter inför framtida jobbsökande, säger Dan Gabrielsson, ordförande LO-distriktet i Västsverige.

Bakgrund

Under perioden oktober till april anmäldes 54 745 sommarjobb till Arbetsförmedlingen runtom i Sverige. Med över 1,2 miljoner unga i åldrarna 15-24 år motsvarar det 4,4 sommarjobb per 100 unga i åldrarna 15-24 år, vilket pekar på en hård konkurrens om jobben. Långt ifrån alla sommarjobb anmäls till Arbetsförmedlingen, vilket gör det svårt att överblicka hur många sommarjobb som faktiskt finns inför sommaren 2013. Enligt SKL:s prognos kommer kommuner och landsting i Sverige erbjuda cirka 63 000-65 000 unga feriejobb i sommar. 

- Utöver ett handslag för fler sommarjobb, måste vi förstärka övergången från studier till arbete och fortsätta arbetet med yrkesintroduktion för unga i fler branscher. Idén är att unga ska kunna jobba 75 procent av tiden och ägna resterande tid åt utbildning. Full lön utgår då för de arbetade timmarna, det vill säga minst 75 procent av den avtalsenliga heltidslönen, säger Dan Gabrielsson.

- Vi vill också införa en arbetsmarknadspolitik som garanterar unga jobb eller studier inom 90 dagar. Unga ska erbjudas insatser från första dagen i arbetslöshet och inte behöva gå och vänta på att de uppfyller någon tidsgräns. Alla arbetslösa unga ska garanteras en utbildning, en praktikplats eller arbete att gå till inom 90 dagar, säger Dan Gabrielsson.


Läs/Ladda ner rapporter (PDF):
Rapport för Västra Götaland
Rapport för Halland


Dan Gabrielsson
Ordförande LO-distriktet i Västsverige,
Tfn: 070-657 31 26
dan.gabrielsson@kommunal.se