Fråga facket Fråga facket

Bostadsbrist i 5 av Hallands kommuner

Fackligt och politiskt Sedan år 2000 har antalet kommuner som uppgett bostadsbrist i Halland ökat från två till fem kommuner år 2013, visar en rapport från LO-distriktet i Västsverige. Mellan 2000-2013 ökade befolkningen i Halland med i snitt 2 400 personer om året. LO föreslår nu en rad åtgärder för att öka bostadsbyggandet i landet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Bostadsbrist i 5 av Hallands kommuner

- Vi föreslår en stimulans på 15 miljarder kronor till ökat bostadsbyggande. Det skulle generera ungefär 26 000 jobb. Stimulansen bör riktas mot byggandet av hyresrätter och studentlägenheter där bristen är särskilt allvarlig. Vidare bör ROT-avdraget också omfatta hyreshus och bostadsrättsföreningar, säger Krister Andersson, förste ombudsman LO-distriktet i Västsverige.

Investeringar i bostadsbyggande skapar jobb

- Att investera i bostadsbyggande är inte bara en bostads- och sysselsättningsfrämjande åtgärd. Ett renoveringsprogram för miljonprogrammen och energiinvesteringar i det befintliga beståndet är lika mycket en miljöpolitisk åtgärd. Att satsa på bostäderna är som att slå tre flugor i en smäll, säger Krister Andersson.

- Det finns nästan 400 000 människor som går arbetslösa i Sverige idag. Samtidigt uppger allt fler kommuner brist på bostäder. Bostadsbristen drabbar särskilt unga, som hindras från att flytta hemifrån och ta ett jobb eller studera på annan ort. Bostadsbristen låser in människor i arbetslöshet. Därför vill vi nu investera i ett ökat bostadsbyggande, som inte bara skulle vara en direkt jobbskapande åtgärd, utan också få arbetsmarknaden att fungera bättre, säger Krister Andersson.

Höj taken i socialförsäkringarna

- Det är idag många hushåll i Sverige som har hög skuldsättning. För att minska hushållens sårbarhet mot prisfall på bostäder bör vi stötta låg- och medelinkomsttagare genom att höja taken i socialförsäkringarna. Den borgerliga regeringens urholkning av framförallt sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen har ökat sårbarheten mot prisförändringar på bostadsmarknaden, säger Krister Andersson.


Läs/Ladda ner rapporten
Rapport (PDF) 


Krister Andersson
Förste ombudsman LO-distriktet i Västsverige
Tel: 031-774 30 59, 070-541 98 27 
krister.andersson@lo.se