Fråga facket Fråga facket

6 488 personer skadades i arbetet i Västsverige förra året

Fackligt och politiskt En ny rapport från LO visar att 6 488 arbetsolyckor med minst en dags frånvaro anmälts hittills i Västsverige under 2013. Utöver dessa var det elva personer som förolyckades.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

6 488 personer skadades i arbetet i Västsverige förra året

- LOs medlemmar drabbas hårdast av en dålig arbetsmiljö. Det är oacceptabelt. De som arbetar ska kunna avsluta sina arbetsliv med den fysiska och psykiska hälsan i behåll, vilket inte är verklighet för alla idag, säger Dan Gabrielsson, ordförande LO-distriktet i Västsverige.  

LO har länge kritiserat den borgerliga regeringens nedprioritering av arbetsmiljöfrågan. Anslagen till Arbetsmiljöverket har skurits ner och regeringen beslutade att lägga ner Arbetslivsinstitutet 2007.

- Ett bra arbetsmiljöarbete förutsätter resurser. Vi måste ha tillräckligt med arbetsmiljöinspektörer och pengar till forskning och utveckling. Utöver det behövs en stark lagstiftning, aktuell och relevant kunskap om arbetsmiljöproblem och intresserade och utbildade arbetsgivare och skyddsombud, säger Dan Gabrielsson.

I slutet av mars i år beslutade riksdagen om en nollvision för dödsolyckor i arbetslivet.

- Det är bra att politikerna insett vikten av att prioritera arbetsmiljöfrågan. Vi anser att regeringen tillsammans med arbetsmarknadens parter nu bör få ansvar för att ta fram såväl en nollvision som en handlingsplan för en bättre arbetsmiljö i Sverige, säger Dan Gabrielsson, ordförande LO-distriktet i Västsverige.

 

Läs/ladda ner rapporten i sin helhet:

Rapport Västra Götaland (PDF)
Rapport Halland (PDF)