Fråga facket Fråga facket

42 000 utan a-kassegrundad ersättning i Västra Götaland

Fackligt och politiskt Över 70 procent av Sveriges arbetslösa och undersysselsatta står utan ersättning baserad på arbetslöshetsförsäkringen, det visar en rapport från LO-distriktet i Västsverige. I Västra Götaland handlar det om över 42 000 individer som är arbetslösa, deltidsarbetslösa eller tillfälligt timanställda men inte får a-kassegrundad ersättning. Eftersom inte alla arbetslösa och långt ifrån alla undersysselsatta är inskrivna på Arbetsförmedlingen, är mörkertalet dessutom stort.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

42 000 utan a-kassegrundad ersättning i Västra Götaland

- För allt fler löntagare innebär arbetslösheten ett fritt fall utan skyddsnät som dämpar fallet, och det är nära och kära som får bära en allt större del av kostnaden. Ekonomiskt bistånd (socialbidrag) från kommunen blir aktuellt först när den arbetslöse sålt allt av värde. I förlängningen drabbas också kommunernas redan ansträngda budgetar, säger Dan Gabrielsson, ordförande LO-distriktet i Västsverige.

Sedan regeringen stramade åt reglerna för att kvalificera sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen, har antalet arbetslösa och undersysselsatta utan a-kassegrundad ersättning från a-kassa eller aktivitetsstöd stigit till över 545 000 i landet. Det är nästan en fördubbling jämfört med 2006. LO-distriktet har med hjälp av Arbetsförmedlingens statistik analyserat läget i kommunerna. Trots ett stort mörkertal då långt ifrån alla arbetslösa är inskrivna på arbetsförmedlingen, är siffrorna alarmerande.

Regeringen har försämrat arbetslöshetsförsäkringen

- Det här är en följd av regeringens vårdslösa försämring av arbetslöshetsförsäkringen. Framförallt har det blivit svårare för löntagare med svag förankring på arbetsmarknaden och med deltid- och timanställningar att kvalificera sig till ersättning. Men försäkringen har också blivit dyrare och sämre, då avgiften höjts och ersättningen sänkts, säger Dan Gabrielsson.  

En förnyad omställningsförsäkring

- Vi vill nu se satsningar för att förnya arbetslöshetsförsäkringen. Framförallt behöver reglerna ändras så att fler kan kvalificera sig till ersättning. Individen, nära och kära får nu ta en allt större del av kostnaderna för arbetslösheten, trots att det egentligen handlar om ett samhällsproblem, säger Dan Gabrielsson.

För mer information:
Dan Gabrielsson, ordförande LO-distriktet i Västsverige
Tfn: 070-657 30 26
dan.gabrielsson@kommunal.se