Fråga facket Fråga facket

Varför hatar högerregeringen folkbildning?

Folkhögskolan är ofta ett bra alternativ för utbildning för de som inte lyckats med sina studier i den traditionella utbildningen. Utbildning på folkhögskola ger positiva resultat och en väldigt hög andel av de som lämnar folkhögskolan går rätt ut i arbete.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Ingrid Andreae
Ingrid Andreae

De totalt 500 miljoner som försvann från folkhögskolorna i höstbudgeten omfördelas alltså nu till framförallt komvux och yrkeshögskola. Samma pengar till vuxenutbildning men mindre till folkbildning som bidrar till helt andra resultat för de grupper regeringen säger sig vilja ha ut på arbetsmarknaden, till exempel utrikes födda kvinnor.
Vi, som ser folkhögskolan som ett fantastiskt komplement till det ”vanliga” utbildningssystemet och förstår att det inte passar alla, ser med sorg på hur regeringens trångsynthet nu tar bort möjligheter för de som lämnat gymnasiet utan fullständiga betyg.
Regeringen och Tidöavtalets enda ambition på folkbildningsområdet verkar vara att förändra sättet folkbildningen tilldelas medel. Folkbildningen skall ”effektiviseras”. På politikspråk brukar det betyda nedskärningar. Att utveckla folkbildingen och bidra till att folkhögskolorna får förutsättningar att fortsätta sitt viktiga uppdrag är ett perspektiv som saknas helt.
Ingrid Andreae
Ombudsman LO-distriktet i Västsverige
ordförande Västra Sveriges Arbetares Folkhögskolor.

 

Staffan Lindström
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.