Fråga facket Fråga facket

Värdera arbetares liv och hälsa - uttalande till stöd för skyddsombuden

Att arbetsmiljön är ett område som inte är tillräckligt högt prioriterat av varken arbetsgivare eller politiker är uppenbart. Varje år är det alldeles för många familjer som får beskedet om att deras älskade inte kommer hem från arbetet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

LO-distriktets styrelse med budskap 21/10 2019

 

Istället för att närma oss den uttalade nollvisionen om dödsolyckor i arbetet är trenden istället att fler dör. Olyckorna på arbetet som medför frånvaro tenderar även att öka. Att den psykosociala arbetsmiljön dessutom ligger på en stadigt låg nivå gör inte saken bättre.

Regeringen avsätter fem miljoner i årets budget för att minska dödsolyckorna. Det räcker inte. Att anställa fler arbetsmiljöinspektörer är poänglöst om de ändå inte är på plats förrän efter skadan har skett.

Lösningen är enkel men kräver ett stort jobb, både för arbetsgivare och fackliga organisationer. Tryggare arbetsvillkor, bättre utbildade arbetsgivare och skyddsombud och ett systematiskt arbetsmiljöarbete som förebygger, är det som fungerar.
Istället för att utveckla ett system som fungerat i över 100 år där arbetare väljer sina skyddsombud vill nu Svenskt Näringsliv ta bort de regionala skyddsombuden. Genast förslår deras politiska spegel SD samma sak i riksdagen.
Om en nollvision av dödsfall på jobbet och en i allmänhet förbättrad arbetsmiljö ska vara realistisk så krävs att arbetsgivarna ser mer till vilket ansvar de har för de människorna de anställt, än till den kortsiktiga vinningen.
• Vi kräver att arbetsgivarna ser arbetarnas värde som okränkbart och värt att skyddas till varje pris.
• Vi kräver att de regionala skyddsombuden ska vara kvar och ska få bättre möjligheter att utföra sitt viktiga uppdrag.
Uttalande antaget på LO-distriktet i Västsveriges styrelse 21 oktober 2019

Använd vår badge på Facebook för att #backadittskyddsombud

Läs vår Arbetsmiljörapport för 2019

Svara på frågor här

 

Staffan Lindström
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.