Fråga facket Fråga facket

Uttalande höstmöte 2021

Uttalande antaget vid LO-distriktets höstmöte 24/11 2021. Om vad LO-förbundens medlemmar behöver.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Vi är LO-förbundens medlemmar. Det är vi som bygger landet under såväl kriser som framgångar. Vi gick till jobbet son vanligt under pandemin. Vi bar Sverige genom krismånaderna. Vi vill inte ha hjältestatus eller applåder för det. Men vi vill ha rättvisa och respekt. Vi vill ha trygga anställningar, en stark gemensam välfärd och investeringar som bygger vårt land starkare.
Det budgetförslag som den socialdemokratiska regeringen har presenterat tar viktiga steg i den riktningen. Stödet till arbetslösa ökar, kunskapslyftet byggs ut, socialförsäkringarna stärks liksom möjligheterna att till omställning som gör det lättare att byta yrke under livets gång.
Vi verkar i Västsverige. Sveriges nav för export och import. Industri och handel präglar vårt näringsliv och våra möjligheter till utveckling.
Vi i Västsverige måste precis som alla andra regioner, ta vårt ansvar för den gröna omställningen. En klimatomställning som ger nya möjligheter att utveckla industri och gröna näringar. Som kan ge jobb och välstånd.
Det kommer att kräva en hel del. Staten måste rikta investeringar till våra regioner. Det handlar om överföring av el och en utbyggd el-infrastruktur i hela området. Det handlar också om nya järnvägar och möjligheter till klimatneutralt resande. Det handlar faktiskt om gigantiska investeringar. Men de kommer att innebära gigantiska möjligheter.
Men Västsverige är mycket mer än industri, infrastruktur och näringsliv. Det är framförallt människorna som bor, växer upp och blir gamla här. Därför behöver vi också en fungerande välfärd och trygghet för människor. Vi behöver ett starkt samhälle. Ett samhälle för vanligt folk.
På den socialdemokratiska partikongressen lovade den nyvalda partiordföranden, vår helt nya statsminister Magdalena Andersson, att investeringarna ska öka. Hon och partiet lovade också att LOs krav på många områden ska mötas. Det handlar om att trygga jobb ska prioriteras, pensionerna förbättras och välfärden stärkas. Vi välkomnar detta.
Det finns förslag som vi saknar i dagens politik och områden där vi vill göra mer. Men vi ser hellre att Sverige tar några steg framåt än att vi står still eller går tillbaka. Sverige behöver en expansiv politik. En politik som satsar på trygghet. Som satsar på investeringar.
När vi antar det här uttalandet vet vi inte om det är en sådan politik som kommer att antas i riksdagen. Det troliga är att en högerkonservativ budgetskiss som ger mest till de som redan är rika kommer att vinna istället för en budget för vanligt folk.
Vi kommer givetvis fortsätta att driva förslag vi saknar i politiken. Några av dem kommer att kräva politisk strid i valrörelsen. Låt oss ta de striderna.
Men låt oss se till att vi fram till dess har en socialdemokratisk statsminister med en fungerande budget. Ingen tjänar på ett politiskt kaos, allra minst LO-förbundens medlemmar.

Staffan Lindström
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.