Fråga facket Fråga facket

Uttalande från LO-distriktets årsmöte 2024

Vid årsmötet väcktes förslag och antogs ett uttalande till stöd för den internationella fackliga solidariteten. Det lyder så här:


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Stärk biståndet till internationellt fackligt arbete

Fackliga rättigheter är demokratiska rättigheter. Det blir allt tydligare i en värld där allt fler regimer begränsar rätten att yttra sig och organisera sig. Fackliga organisationer är ofta bland de första att förbjudas att verka i länder där auktoritära ledare har makten.

I vintras presenterade regeringen sin så kallade reformagenda för biståndspolitiken. Det är till stora delar en sorglig läsning för alla som tror på internationell solidaritet. Där finns inga skrivningar om arbetstagarnas rättigheter och målet om att en procent av vår bruttonationalinkomst ska användas för bistånd till fattiga länder är borta.

Genom samarbetsavtalen med Sida har svensk fackföreningsrörelse, liksom andra folkrörelser och organisationer, länge varit en viktig del av svenskt bistånd. Det internationella fackliga arbetet utgår från vårt fackliga kärnuppdrag och grundas på konventioner från FN och ILO om mänskliga, fackliga och demokratiska rättigheter vilka även Sverige har ställt sig bakom.

Nu riskerar regeringen organiseringen och finansieringen av ett arbete som har en historia som är längre än Sidas egen.
Sverige behöver bibehålla sin aktiva ställning i en orolig värld där fackliga och demokratiska rättigheter utmanas varje dag.

Vi kräver att regeringen i stället för att nedmontera, utvecklar biståndet för att stärka det internationella fackliga arbetet.

Staffan Lindström
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.