Fråga facket Fråga facket

Uttalande årsmöte 2022

Vid LO-distriktets årsmöte 20/4-2022 antogs ett uttalande som är ett stöd till Ukraina och en uppmaning att stärka försvar, demokrati och välfärd i Sverige.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Den 24 februari bröts freden i Europa. En auktoritär stormakt invaderade ett fritt och demokratiskt grannland. Kriget i Ukraina påverkar också oss i Sverige. Förutom att tiotusentals ukrainska flyktingar nu når Sverige nås vi också av fasansfulla rapporter om att kvinnor och barn utsätts för våld och våldtäkter. Det kan vi ALDRIG acceptera, vare sig det är krig eller fred. Ryssland har visat att de inte respekterar den europeiska säkerhetsordning som bygger på samarbete och nationellt självbestämmande. I diskussionen om Sveriges beredskap är det självklart för oss i LO att delta.

Att LO-förbundens medlemmar behövs för att hålla uppe vårt samhälle i en kris är det nog få som tvivlar på efter två års pandemi. Men LO-förbundens medlemmar är också en viktig del av försvaret. Både genom de värnpliktiga och de som är aktiva i hemvärnet, men också genom de cirka 2 000 medlemmarna i LO-förbundet Seko som arbetar inom försvarsmakten och de cirka 2 500 medlemmarna i IF Metall som arbetar i försvarsindustrin.

LO stödjer regeringens beslut att stärka Sveriges försvar och att stödja Ukraina med svenska vapen. Ukraina har rätt att försvara sig. Det var också bra att regeringen återinförde den allmänna värnplikten, som avskaffades av den moderatledda regeringen 2010.

Ett starkt totalförsvar som kan försvara vårt territorium och vår demokrati är nödvändigt i en orolig tid. Vårt försvar ska kunna stå emot både traditionella och nya säkerhetshot som terrorism, konfliktrisker som följer av klimatförändringar och pandemier liksom attacker på samhällsviktiga IT-system.

Kriser och hot kan vi bara möta gemensamt, aldrig var och en för sig. Ett starkt militärt försvar, förankrat hos vanligt folk visar omvärlden att vårt land tar sitt säkerhetspolitiska ansvar.

Sverige har råd med allt detta. Sverige har också råd med en stark välfärd. Ställ inte dessa värden mot varandra. De som vill försvaga Sverige har allt att vinna på otrygghet, splittring och ökade klyftor. Låt oss istället bygga ett starkt samhälle med hela svaret. Trygghet i en orolig omvärld och trygghet i vardagen.

 

Staffan Lindström
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.