Fråga facket Fråga facket

Årets yrkeslärare och vinnarna av Utmärkelsen 2016

Nu är vinnarna utsedda! Utmärkelsen 2016 för bästa kvalitet och samverkan i skola-arbetslivskontakter delades ut under Euroskills.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Utmärkelsen delades i år ut under EuroSkills – Europas största yrkestävling på Svenska Mässan. Av den anledningen premierades, utöver skolor och företag, i år även årets yrkeslärare. Syftet med priset är att uppmärksamma god samverkan mellan skola och arbetsliv och motiveringarna som legat till grund för premieringen utgår ifrån hur väl verksamheterna dokumenterat och synliggjort sin samverkan. Samtliga vinnare har ett unikt tänk kring samverkan mellan skola och arbetsliv och deras arbete bygger på långsiktighet och hållbarhet där effekterna når ut till en bred målgrupp.

Vinnare och juryns motiveringar

Vinnare kategori grundskola: Brunnsboskolan, Göteborg

”Skolan har ett välgenomtänkt och gediget arbete inom samverkan skola–arbetsliv och ett långsiktigt tänk med en progression från årskurs 6–9.

Skolan arbetar systematiskt och konkret med ett rikt utbud av skola–arbetslivsaktiviteter såsom fadderskap, prao, framtidsdagar samt jobbskuggning för eleverna.

Skolan bäddar för bra förutsättningar kring elevernas prao i det lokala näringslivet.
Genom det samarbetet skapar de goda förutsättningar för eleverna och en stolthet för närområdet.”

Vinnare kategori gymnasieskola: Peder Skrivares skola, Varberg

”Gymnasiet arbetar regelbundet och systematiskt med entreprenöriellt lärande och värdeskapande projekt där nära samverkan med yrkeslivet sker. Skolan arbetar långsiktigt dels genom branschdagar för åk 1 med inbjudna representanter från arbetslivet i syfte att inspirera och ge kunskap, dels med yrkesdagar i åk 2 för att ge en inblick i arbetsmarknaden och yrken, samt med jobbskuggning i åk 2 och 3 där elever på studieförberedande program får följa yrkesföreträdare under en vecka.
Gymnasieskolan har ett nytänk där ett exempel är en kompetensbytardag där lärare och SYV på skolan utbyter kompetenser med det lokala näringslivet. Ett annat exempel är den mötesplats på skolan som är öppen i syfte att ge eleverna inblick i olika branscher och yrken.”

Vinnare kategori företag: Borealis, Stenungsund

”Företagets målmedvetenhet i att jobba långsiktigt med samverkan skola–arbetsliv utmärker sig. Företaget är månt om kompetensförsörjningen och deras engagemang gör skillnad på riktigt. Genom sitt arbete når man ut till elever i alla åldrar och är med och breddar natur- och teknikintresset från tidig ålder.

Molekylverkstaden, som företaget är med och finansierar når alla högstadieelever i regionen. Sommarforskarskolan som de driver når elever i årskurs 8. Dessutom genom sitt samarbete med och engagemang i Teknikcollege, yrkeshögskolan och Chalmers når man ut till målgrupper på många olika nivåer.”

Vinnare kategori yrkeslärare: Edin Filipovic, Ester Mosessons gymnasium, Göteborg

”Genom sina gedigna kunskaper och erfarenheter inom ämnena lyckas han motivera eleverna till att plocka fram sina bästa egenskaper och lyckas med sina studier. Han jobbar dessutom aktivt med att skapa kontakter med näringslivet och ser till att kompetensutvecklas genom att själv praktisera på bagerier i Göteborg, för att påminnas om det ”verkliga” jobbet. Hans förmåga att ge elever framtidstro, tillsammans med hans starka tro på samarbete över gränserna för att nå goda resultat hos eleverna gör att Edin är årets yrkeslärare 2016.”

 

Fakta: Utmärkelsen arrangeras av parterna bakom skola-arbetslivsrådet, regionens referensgrupp för skola-arbetslivskontakter med representanter från Arbetsförmedlingen, Business Region Göteborg (BRG), Företagarna, Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), LO, SACO, TCO, Svenskt Näringsliv och Västsvenska Handelskammaren.

 

Carin Malmberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.