Fråga facket Fråga facket

Tre skäl att LO inte gillar Sverigedemokraterna

Vi får ofta frågor om varför vi inte gillar Sverigedemokraterna och varför LO stöder Socialdemokraterna. De säger ju att de vill vad vi vill. Ett tryggt Sverige för vanligt folk. Nu tänker vi berätta varför vi inom Arbetarrörelsens fackliga gren i Göteborg vill fortsätta att hålla undan SD från något som helst inflytande över den dagliga politiken. Och varför det är omöjligt att företräda LO om man också företräder SD.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

För det första.

Sverigedemokraternas politik gynnar inte våra medlemmar. Det är ett borgerligt skattesänkarparti som vill ge mest till de rika.
Vi vet att de inte säger så. Men vi ser på hur de agerar i olika politiska församlingar. På många håll i Västsverige orkar de inte ens lägga en egen budget. I Göteborg har de vid flera tillfällen röstat på Moderaternas budgetförslag i kommunfullmäktige.
I riksdagen är de är ett stödparti till Moderaterna och har egna förslag som skulle urholka den svenska modellen med förändrade turordningsregler och förändrad strejkrätt. Sverigedemokraterna vill till exempel minska möjligheten till sympatiåtgärder vid konflikt. En möjlighet som skapar en stark sammanhållning mellan svenska arbetare

De tvekar inte att svartmåla samhället samtidigt som de föreslår minskade resurser där de behövs som bäst. Det är där LOs medlemmar ofta bor. Att öka tryggheten för vanligt folk kräver hårda tag mot brottsligheten men också hårda tag mot brottslighetens orsaker. Att se till att det finns bra skolor, jobb och framtidstro överallt. SD är helt endimensionella i sitt tänkande här och tror att tuffare tag är svaret på alla frågor.

För det andra.

De går inte att lita på. I förra valrörelsen sa de att de ville begränsa vinsterna i välfärden. Under mandatperioden har de, efter att käkat middag med lobbyister i Stockholm, svängt på klacken och vill nu fortsätta att tillåta obegränsat vinstuttag ur välfärden.
De pratar också mycket om pensionärernas situation men gör mycket lite för att förbättra den medan Socialdemokraterna i årets valrörelse vill att pensionen ska vara minst 70 procent av lönen.
SD var emot att fackföreningsavgiften skulle bli avdragsgill igen och de har röstat för att återinföra den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen. Deras politik leder till ett samhälle med ökade klyftor och större motsättningar mellan fattiga och rika och fortsatt försämrad trygghet på arbetsmarknaden.
Sverigedemokraterna röstar faktiskt konsekvent nej till alla förbättringar av anställningstryggheten. Som enda parti är de emot alla förbättringar för löntagare när det gäller visstidsanställningar. De vill också lagstifta om lägstalöner. Något som helt bryter den svenska modell där arbetsgivare och fack kommer överens om löner. En lagstiftad lägstalön sätter ett tryck nedåt på hela lönebildningen. Men det begriper inte SD, de är nöjda med att få chansen att leka med borgarna.
Och trots att de anser sig vara emot invandring vill de inte stoppa omotiverad arbetskraftsinvandring. En fråga som Socialdemokraterna driver.

För det tredje.

Sverigedemokraternas politik bygger inte på principen om allas lika värde. De tycker till exempel att medborgarskap ska vara avgörande för vilken vård du får. Inte var du bor eller om du betalar skatt. Det är ditt pass som ska avgöra.
De har företrädare som inte anser att samer och judar kan vara svenska. De vill inte lägga resurser på att minska diskriminering.
De är också konsekvent mot jämställdhetsdrivande förslag. De vill till exempel återinföra sambeskattning, ta bort pappamånader, försämra möjligheten till abort, vill inte ha lagar om barnomsorg på obekväm arbetstid och röstade för att ta bort jämställdhetsbonus i föräldraförsäkringen. Det verkar som SD vill tillbaka till ett samhälle där kvinnans roll var i hemmet.

Av dessa tre skäl och många fler kommer vi inom LO aldrig att kunna acceptera Sverigedemokraterna.
Jan Nilsson, ordförande LO Göteborg
Bertil Hallén, ordförande LO Västsverige

Staffan Lindström
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.