Fråga facket Fråga facket

Svik inte ungdomarna

Många av Sveriges unga har tröttnat på brutna löften, de vill ha jobb och eget boende. Över 400 000 svenskar saknar idag ett arbete. Det är fler än tre gånger så många som antalet barn som föds i år.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Regeringen har lovat att Sverige ska ha lägst arbetslöshet till år 2020
Regeringen har lovat att Sverige ska ha lägst arbetslöshet till år 2020 Foto: Lars Forsstedt

Sverige kan bättre

Vi har blivit världsmästare i att hålla hårt i pengarna samtidigt som behoven hela tiden ökar. Tågen går inte i tid, bostadsbristen tilltar och våra äldre får inte den omsorg som de förtjänar. Detta samtidigt som hundratusentals svenskar inte vill något annat än att ha ett arbete att gå till. Det behöver inte vara så.

En smart politik

Regeringen har lovat att Sverige ska ha lägst arbetslöshet till år 2020. Det är ett bra mål men för att nå det så krävs investeringar. I bostäder, i infrastruktur och i välfärden. Satsningar som ger nya lägenheter, fler vägar och järnvägar och en bättre omsorg. Varje arbetslös som får ett jobb innebär fler som kan köpa varor och tjänster och fler företag som nyanställer. Ekonomerna kallar det en ”expansiv ekonomisk politik”, vi kallar det en smart politik.

Bygg 75 000 nya bostäder varje år

Att flytta in i en egen lägenhet för första gången är ett första steg mot ett självständigt liv. Men det är lika mycket en nödvändighet för att samhället ska klara jobben och framtiden.
Vi vet att varje ny byggkran som reser sig mot himlen innebär nya jobb i byggbranschen men skapar också tillväxt och jobb i resten av samhället. Fler kan flytta dit jobben och utbildningarna finns, fler kan köpa varor och tjänster och fler företag vågar nyanställa. Dagens byggtakt är på tok för låg för att klara dagens och morgondagens behov. Vi vill höja ambitionerna och bygga 75 000 nya bostäder varje år fram till 2018. Så klarar vi framtiden. Räntorna är lägre än någonsin, inflationen obefintlig och behoven av nya bostäder enorma. Då är det smart att bygga Sverige starkt.


Sveriges unga förtjänar bättre. Det är dags att investera.

Felicia Waernqvist
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.