Fråga facket Fråga facket

Svenska modellen är ingen teknisk fråga

Det fackliga arbetet bygger på ett löfte om solidaritet med varandra. Den svenska modellen på att två starka parter kan komma överens om ett kollektivavtal. Om dessa två led faller så faller den svenska modell som har levererat välstånd och tillväxt för Sverige i snart 80 år.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Bengt Forsling och Dan Gabrielsson
Bengt Forsling och Dan Gabrielsson

Nedanstående är en debattreplik i GT 18/9ursprungsartikeln 13/9 

Moderaterna Elisabeth Svantesson och Lars Hjälmered säger sig värna den svenska modellen. Att den vägen skulle gå, som de föreslår på GT Debatt, genom att begränsa konflikträtten är precis så motsägelsefullt som det låter. Att, som de vill, snabbutreda frågan visar på hur lite de egentligen bryr sig om fackliga rättigheter och att vi ska ha jämbördiga parter på arbetsmarknaden. Den svenska modellen kan inte kastas bort i en handvändning.

Konflikten i containerterminalen i Göteborgs Hamn är allvarlig och berör många LO-medlemmar i Göteborg och hela Sverige när deras arbetsgivare får svårt att exportera eller importera. Men fallet med konflikten i hamnen i Göteborg är unik. Därför ska den behandlas unikt. Att ta en enskild situation som intäkt för att försämra konfliktmöjligheterna för alla löntagare är som att vilja förbjuda bio för att man har sett en dålig film.

Att ta en enskild situation som intäkt för att försämra konfliktmöjligheterna för alla löntagare är som att vilja förbjuda bio för att man har sett en dålig film.

Som ett brev på posten brukade fungera innan den borgerliga avregleringen, kommer i nästa stycke i Moderaternas artikel krav på begränsning av möjligheten till sympatiåtgärder. Eftersom det inte är något som överhuvudtaget har med konflikten i Göteborgs Hamn att göra så är det ett rent angrepp på svensk fackföreningsrörelse. Anledningen till att de 14 fackförbunden inom LO har slutit sig samman är för att det är tillsammans vi är som starkast. Att vi kan hjälpa varandra när det behövs. Att vi inte behöver kämpa ensamma. Moderaterna kallar det omoraliskt. Vi kallar det solidaritet.

Tanken på en lagstiftad proportionalitetsprincip (liten konflikt, liten stridsåtgärd) som också presenteras låter kanske rimlig men är i själva verket helt befängd. Själva tanken med att ta till stridsåtgärder är att få igenom krav. Det innebär att arbetsgivaren ska välja att förhandla för att kunna avbryta konflikten. Om arbetsgivaren i förväg kan kalkylera vad en proportionerlig stridsåtgärd är så är den i princip verkningslös. Och vem ska bedöma vad som är proportionerligt? Risken för godtycke och politisk inblandning blir alltför stor. Återigen bevisar Moderaterna att de inte förstår hur partsmodellen fungerar.

Man kan inte prata med en som inte begriper, sa Ingmar Stenmark en gång. För den svenska modellen gäller det Moderaterna, den här gången i form av Lars Hjälmered och Elisabeth Svantesson. Bort med tassarna från fackets möjligheter att ställa krav på lön, villkor och arbetsmiljö.

Dan Gabrielsson
Ordförande LO-distriktet i Västsverige

Bengt Forsling
Förste ombudsman LO-distriktet i Västsverige

Staffan Lindström
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.